martes, 10 de noviembre de 2015

Assemblea general ordinària de l'ACC

L'ACC informa que el proper dia 11 de novembre tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Criminòlegs. L’Assemblea es celebrarà a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, i tindrà lloc a l'aula 9 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684). L'aula 9 està situada al primer pis de l'edifici principal de la Facultat.


L’ordre del dia de l’Assemblea serà el següent:

  1.  Examen i votació de la Memòria anual de la Junta Directiva.
  2.  Examen i votació del pressupost anual de despeses i les quotes ordinàries i extraordinàries per a l’exercici 2016.
  3.  Examen i votació de l’estat de comptes de l'any anterior.
  4.  Exposició de diverses propostes de resolució que la Junta Directiva eleva a l’Assemblea.
  5.  Exposició de les candidatures, votació i elecció dels membres d’una nova Junta Directiva.


D'acord amb l'ordre del dia a aquesta Assemblea es procedirà a l’elecció d’una nova Junta Directiva. Des de l’actual Junta considerem molt important dur a terme una renovació generacional i la reformulació d’objectius i fites de l’ACC. Per aquest motiu l’assistència dels associats és encara més important.

Així mateix l'actual junta anima a presentar candidatures a aquesta elecció. Us recordem que la Junta Directiva ha d’estar composada pels següents membres: President, dos Vice-presidents, Secretari, Tresorer i tres vocals. Les candidatures han de ser presentades per escrit al Secretari en el moment de donar començament a l’Assemblea, cada candidatura ha de contenir tants candidats com a membres a cobrir, és a dir vuit (8), i tots ells han de ser membres de l’Associació Catalana de Criminòlegs i estar al corrent del pagament dels rebuts d’afiliació. No obstant, en aquesta ocasió, amb la intenció de facilitar la renovació a la que es feia esment més a dalt, prèviament es proposarà a l’Assemblea l’acceptació de candidatures que no arribin a cobrir els vuit (8) llocs vacants, sempre i quan quedi garantida la cobertura dels llocs de President, Vice-president, Secretari i Tresorer.

Finalment, es recorda a tots els associats que per tal que pugueu exercir el dret al vot i els altres drets que com a associat reconeixen els estatuts de l’associació al seu article 8, i que reproduïm al peu d’aquest document, cal que estigueu al corrent del pagament dels rebuts d’afiliació a l’Associació.Article 8.- Els drets dels associats són els següents:
  • Tenir veu i vot a les Assemblees Generals, amb la possibilitat d'intervenir en les seus debats.
  • Elegir i ser elegible membre de la Junta Directiva.
  • Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte l'Associació i les seves activitats.
  • Obtenir informació sobre la marxa de l'Associació i participar i col·laborar en tots aquells actes que l'Associació organitza.
  • Sol·licitar al President la reunió de la Junta Directiva per tractar iniciatives referents als interessos de l'Associació, sempre i quan aquests requeriments siguin avalats pel deu per cent (10%) com a mínim dels associats.


viernes, 9 de octubre de 2015

1st International Congress of Profiling & Criminal Behavior Analysis in Violent Crimes


Entre los días 4 y 6 de noviembre de 2015 se celebrará en Barcelona la primera edición del International Congress of Profiling & Criminal Behavior Analysis in Violent Crimes.

Con eminente orientación aplicada en el ámbito policial este congreso permitirá conocer los últimos avances y el estado de la cuestión en ámbitos como homicidios sin cuerpo y en la aplicación del análisis de la conducta delictiva a las investigaciones criminales.

Beques de col·laboració tutoritzada del CEJFE

Com cada any per aquestes dates el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha feta pública la convocatòria de beques de col·laboració tutoritzada per a estudis i treballs relacionats amb els seus diferents àmbits d'actuació.

Per que fa als criminòlegs hi ha dos categories que resulten especialment interesants i a les quals es pot optar, essent de fet aquest un recurrent objectiu de molts dels estudiants d'últims anys i recentment graduats o llicenciats en Criminologia.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 19 d’octubre. Podeu accedir a la informació de la convocatòria i als tràmits a aquest enllaç.
Les categories que resulten adients al perfil de formació dels criminòlegs són 1) Beques d’investigació en l’àmbit social i criminològic i 2) Beques de formació.
En ambdós casos poden optar estudiants de les universitats catalanes que estiguin cursant els graus sempre que hagin superat un mínim de 120 crèdits, o que s'hagin llicenciat o graduat l'any anterior a la data de publicació de la convocatòria en psicologia de les organitzacions, pedagogia, psicopedagogia, sociologia, dret o qualsevol altra que sigui d'interès per a l'organització, i estudiants de màster oficial dels àmbits de formació assenyalats o que hagin acabat aquests estudis l’any anterior a la data de publicació de la convocatòria.
Tot i que des de l'ACC veiem de forma crítica la resistència del CEJFE a no explicitar de forma clara i expressa la perfecta adequació dels criminòlegs a aquestes convocatòries, hem de reconèixer la seva magnífica vàlua per a la formació criminològica atès que el perfil de competències a desenvolupar és eminentment criminològic.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Seminario de Criminología Aplicada II: Asistencia a las víctimas

La Asociación de Criminólogos de Castilla-La Mancha organiza, conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Macha, los días 5 y 6 de octubre de 2015 el


Lugar de celebración:
Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Edificio Melchor de Macanaz.
Universidad de Castilla-La Mancha. Albacete


Inscripción y matrícula:
Del 28 de septiembre a 02 de octubre 2015
 

viernes, 18 de septiembre de 2015

Convocatòria de beques d'investigació del CEJFE


El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de beques per a la realització de projectes d'investigació. La finalitat d'aquestes beques és subvencionar projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'administració de justícia i el dret civil català.
 
La nova convocatòria ha sortit publicada al DOGC núm. 6953 de 9 de setembre.
 
El darrer dia hàbil per presentar les sol·licituds és el 9 d’octubre de 2015.

miércoles, 5 de agosto de 2015

Borses d'interins a Justicia. Criminologia puntua el màxim

El passat dia 29/07/2015 es va publicar al DOGC la resolució de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses d’interins dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Entre els diversos mèrits avaluables per a l'accés al cossos de gestió processal i administrativa i tramitació processal i administrativa destaca, en l'apartat corresponent als mèris acadèmics i formació complementària, les titulacions de llicenciat o graduat en Criminologia, amb una puntuació de 0.80 punts, la màxima assolible.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre de 2015.

Trobareu més informació al següent enllaç.

viernes, 31 de julio de 2015

Canvi de la definició del terme criminología al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

La nova actualització del DIEC2 en línia incorpora cinquanta-un articles nous i prop de tres-centes modificacions, entre elles la corresponent al terme criminología.

La modificació de la definició del terme criminologia s’ha fet a petició de l’Associació Catalana de Criminòlegs i l’Associació Interuniversitària de Criminología.

La nova definició, tot i que, en atenció als criteris filològics i tècnics de l'IEC no recull de forma extensa la definició que nosaltres proposàvem, que era de caire més enciclopèdic, sí resulta molt més adequada i entenedora que l'anterior.

domingo, 28 de junio de 2015

La importancia de conocer el mercado laboral

Hace ya dos años que en la Asociación Catalana de Criminólogos pusimos en marcha el OIPCC:  el observatorio de inserción profesional de Criminólogos de Cataluña. Pretendíamos que fuera un nuevo  instrumento de observación para facilitar a los criminólogos su inmersión en el mercado laboral. 

Así, su objetivo principal consiste en el análisis y evaluación del mercado laboral en el territorio catalán, tratando de identificar posibles desequilibrios entre oferta y demanda relacionada con las funciones y competencias de los criminólogos y aquellas que el propio mercado demanda.

Hoy en día el Observatorio, además de ser pionero en España es considerado por muchos profesionales y académicos como un referente de análisis de las salidas profesionales en criminología.

A continuación os presentamos un informe  publicado recientemente en el boletín de laSEIC en el que podéis comprobar, en la actualidad, dónde se encuentran algunas de las ofertas laborales para nuestra disciplina.

martes, 16 de junio de 2015

Presentació del llibre "Yihad, ¿qué es?"

El proper dijous 18 de juny a les 19.30 h es presentarà el llibre sobre terrorisme gihadista "YIHAD ¿que es?" a l'editorial Comanegra (carrer Consell de cent, 159 de Barcelona).

Amb aquesta obra, fruit del treball especialitzat d’un criminòleg, es realitza per primera vegada en castellà una anàlisi que ens ajuda a entendre què és el gihadisme, una de les majors amenaces que assola la societat occidental actual.

El llibre té la forma d’una guia, escrita de manera clara i que va dirigida a tos els lectors inquiets que volen saber més sobre el gihadisme, un fenomen desconegut i incomprensible per a la majoria d'occidentals.


Què és exactament la gihad? Quins són els fonaments del terrorisme gihadista d'Al Qaeda i Daésh (Estat Islàmic)? Com s'explica la seva ràpida expansió per tot el món? Quin és el perfil dels radicalitzats a Occident? Quin paper juguen internet i les xarxes socials en el seu reclutament? El criminòleg David Garriga Guitart respon amb el màxim rigor totes aquestes preguntes per acabar apuntant una sèrie d'accions que ens permetran prevenir l'extremisme més radical.

viernes, 22 de mayo de 2015

Acto de presentación del libro "El origen de los delitos"

El miércoles 20 de mayo se llevó a cabo el acto de presentación del libro El origen de los delitos. Esta obra, escrita a lo largo de más de diez años por el Prof. Dr. Santiago Redondo, ampliamente conocido y admirado por todos aquellos que de una forma u otra se vinculan al mundo de la Criminología en el ámbito hispano.

En el acto, al que acudió un nutrido público, intervinieron la Catedrática de Derecho Penal y Criminología de la Universitat Ramon Llull (ESADE), Prof. Dra. Esther Giménez-Salinas, y la periodista y psicóloga Dra. Sílvia Cóppulo.Ambas destacaron la extraordinaria calidad de la obra, tanto por lo que respecta al contenido y su incuestionable acierto expositivo y analítico, como en lo tocante a la claridad y calidad de la escritura. La Dra. Giménez-Salinas puso el acento en el ámbito científico y la trascendencia de la publicación entre el público especializado.

Sílvia Cóppulo, periodista de Catalunya Ràdio, valoró la utilidad de la obra en el afán por dar explicación a fenómenos delictivos de gran impacto mediático y social.

Por su parte el presidente de la ACC, David Cuaresma, quien actuó como presentador y moderador de la mesa, analizó la utilidad del libro en la aplicación profesional de la Criminología, al tiempo que dibujó una breve biografía del autor, esbozando su perfil humano, profesional y académico. Destacó la coincidencia que en este punto hubo con la Dra. Giménez-Salinas al señalar que el Dr. Redondo es, más allá de cualquier otra consideración, un humanista, erudito y de una innegable calidad humana.Concluyó el acto el propio autor, quien repasó los rasgos esenciales de la obra, procurando dar respuesta a las cuestiones suscitadas por quienes le acompañaban en la mesa.

En conclusión, un magnífico acto de difusión del conocimiento criminológico y que nos sirvió, también, para homenajear al profesor Redondo.


Desde la ACC deseamos agradecer al público su asistencia, así como a todos aquellos que colaboraron en la realización del acto su esfuerzo y buen hacer.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Presentació del llibre "El origen de los delitos"Des de l’Associació Catalana de Criminòlegs, en col·laboració amb l’Editorial Tirant lo Blanch i Casa del Libro, hem organitzat un acte de presentació de l'últim llibre del reconegut professor de Criminologia Santiago Redondo,
EL ORIGEN DE LOS DELITOS
L'acte es celebrarà el proper dimecres, dia 20 de maig, a les 19:30 hores a la Llibreria Casa del Libro (Rambla de Catalunya, núm. 37 de Barcelona).

Cartel castellano
Intervindran, a més a més de l'autor, la Catedràtica de Dret Penal i Criminologia de la Universitat Ramon Llull (ESADE), Esther Giménez-Salinas, i la periodista i psicòloga Sílvia Cóppulo. Presentarà l'acte i moderarà el president de l'ACC, David Cuaresma.

Aquest llibre constitueix la primera formulació d'una teoria integradora en l'àmbit de la ciència criminològica en llengua castellana, tot això de forma amena i amb una lectura agradable que la converteix en una obra de referència i divulgació de primer ordre. Al mateix temps el seu indubtable valor acadèmic i científic ha rebut el reconeixement i aval dels més prestigiosos autors internacionals.  

Cartell català
La nostra intenció és tant donar a conèixer l'obra més enllà dels cercles acadèmics i científics, on ha estat rebuda amb àmplia i justificada expectació, com dur a terme un reconeixement de la trajectòria professional i acadèmica del Dr. Redondo, a qui tant devem tots aquells que ens dediquem d'una o altra forma a la criminologia, la prevenció del delicte o el tractament de la conducta desviada.

Estarem encantats de comptar amb la vostra presència.
jueves, 12 de marzo de 2015

XERRADA A LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PER PRESENTAR L´ACC ALS ESTUDIANTS DE CRIMINOLOGIA


L’Associació Catalana de Criminòlegs: 
la  plataforma professional dels Criminòlegs a Catalunya


El proper 18 de març a les 16,15 hores es durà a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona, aula 5 de la Facultat de Dret, una xerrada per presentar l’ACC als estudiants que es graduaran aquest any.

L’associació manté una relació molt estreta amb les universitats ja que entén que és on està la cantera dels futurs criminòlegs de Catalunya. En aquest sentit durant aquest any continua participant de manera activa a les Jornades de Sortides professionals organitzades per les universitats i realitzant accions conjuntes amb associacions representatives dels estudiants criminòlegs. 

L’objectiu de la xerrada però, és donar a conèixer els projectes als que participa l’associació, el seu funcionament, els serveis i avantatges que s’ofereixen als associats, així com l’ús que es pot fer d’ella com a plataforma de promoció professional. 

A la xerrada participaran egressats de la Autònoma i professionals d’altres universitats, tots membres representatius de l’associació. 

Convidem a tot el que vulgui saber més de nosaltres a participar de manera activa a la xerrada del proper 18 de març;  alumnes,  recent graduats, professorat i d’altres professionals relacionats amb la criminologia.  

viernes, 27 de febrero de 2015

Inserció professional dels criminòlegs a l'Ajuntament de Manresa

LAssociació Catalana de Criminòlegs ha signat un conveni de col·laboració amb lAjuntament de Manresa, responent a la necessitat de promoció i coneixement de les funcions del criminòleg dins la societat i ladministració pública. El conveni sorgeix de la dificultat dinserció laboral del criminòleg en aquest àmbit, i vol aconseguir una major difusió de les tasques que els professionals de la criminologia poden realitzar.

Per altra banda, lAjuntament de Manresa es troba molt interessat en el desenvolupament dels seus serveis de seguretat. Per aquesta raó, considera vital proporcionar oportunitats laborals a nous professionals per tal d'aconseguir aquest objectiu. Un dels principals motius de la col·laboració és fer visible la figura del criminòleg per cobrir aquesta necessitat.

El projecte sestà realitzant per Olívia Torres Torra, criminòloga graduada lany 2013 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, es troba centrat en mapes de georeferència de les accions incíviques a la ciutat de Manresa, proporcionant informació sobre la localització concreta dels mencionats actes i com gestionar els recursos locals per a millorar la seva eficiència.

Aquest projecte és l´inici d´un ventall de col·laboracions amb diferents ajuntaments catalans que desde l´ACC estem realitzant per poder visualitzar les funcions del criminòleg en l´ambit de l'administració local.

lunes, 23 de febrero de 2015

JORNADA DE SORTIDES PROFESSIONALS DE CRIMINOLOGIA

Demà 24 de febrer tindrà lloc la Jornada de Sortides Professionals de Criminologia a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

A aquesta jornada, que es celebrarà en horaris de matí i tarda, assistirà com a ponent Arantxa Hernáez, Coordinadora de l’Observatori d’Inserció Professional de l’Associació Catalana de Criminòlegs.

Des de l'ACC valorem aquesta jornada com a molt útil i interessant per a tots aquells estudiants i titulats en Criminologia que tinguin la voluntat de treballar en l'àmbit de la nostra ciència.

Aquí podeu trobar informació detallada de la jornada.

jueves, 5 de febrero de 2015

Criminólogos de la ACC debaten sobre violencia y comportamientos de riesgo en el ocio juvenil en la UCLM

El Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha organizado dentro de su programa de actividades dos seminarios, uno de ellos bajo el título: La violencia y los comportamientos de riesgo en el ocio juvenil, que tuvo como ponentes a dos miembros de la Asociación Catalana de Criminólogos, Daniel Limones y Pedro Campoy. El segundo de los talleres, sobre la búsqueda de empleo y oportunidades de promoción profesional en el ámbito criminológico, cuenta con la dirección de la profesora de la UCLM Cristina Rechea y la activa presencia de la coordinadora del Observatorio de Inserción Profesional de la Asociación Catalana de Criminólogos, Arantxa Hernaéz Hernando.


miércoles, 28 de enero de 2015

Convenio de cooperación entre la ACC y la Universidad de Ixtlahuaca CUI

El pasado día 17 de enero, y con motivo de la visita a la ciudad de Barcelona del Rector de la Universidad de Ixtlahuaca C.U.I., D. Margarito Ortega, la ACC firmó durante una cena de trabajo que tuvo lugar en la ciudad condal un convenio de colaboración mediante el cual se favorecerá el intercambio académico, cultural y científico entre ambas instituciones. En representación de nuestra Asociación acudió el Presidente, D. David Cuaresma, acompañado de algunos miembros de la Junta Directiva.

El acuerdo marco tiene, además, importantes implicaciones para el intercambio de actividades entre ambas instituciones, dado que supondrá un paso más para poder acercar el mundo profesional de los estudiantes catalanes y mexicanos, en tanto pretende generar sinergias para que alumnos/as catalanes puedan desarrollar prácticas profesionales en el Estado de México y, a la inversa, alumnos provenientes de México puedan prácticas en Catalunya.

Adhesión al CIECRIM

Por otra parte, la ACC y la FACE, representada por uno de sus Vicepresidentes, D. Pedro Campoy Torrente, firmaron sendas adhesiones al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica (CIECRIM) de la República de  México. Los fines principales de este consejo son “Propiciar y fomentar la unión permanente de las instituciones de enseñanza criminológica en los niveles de Licenciatura y Postgrado, dentro de la República Mexicana, y; promover y supervisar entre sus miembros la implementación de una enseñanza de la criminología y sus disciplinas auxiliares, desde un enfoque contemporáneo y acorde con los requerimientos más actuales en el ámbito internacional, privilegiando la formación con bases técnicas, científicas y éticas, todo ellos con un enfoque de servicio a la sociedad”.


Estas adhesiones se han llevado a cabo dada la alta coincidencia de objetivos entre instituciones de países hermanos, y suponen el preludio de la firma del convenio entre la ACC, la FACE y el CIECRIM, así como la génesis de una iniciativa estratégica clave a nivel académico y profesional de alcance íbero-americano que verá la luz en los próximos meses.

Associació Catalana de Criminòlegs

miércoles, 21 de enero de 2015

Mediación una herramienta importante en la gestión y resolución de conflictos

La Asociación Catalana de Criminólogos se suma al Día Europeo de la Mediación. Esta iniciativa ha sido promovida por diversas asociaciones y Colegios Profesionales en toda España. Un 21 de enero de 1998 fue aprobada la Recomendación R (98) 1 sobre Mediación Familiar como parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Como individuos deberíamos estar familiarizados con este recurso para gestionar los conflictos de una manera más pacífica. Como profesionales hemos de tener conocimiento de las ventajas de su aplicación en los diferentes ámbitos de convivencia: comunidad, escolar, trabajo, familia, judicial y penal. Como criminólogos podemos, no sólo promover su estudio científico, sino también su aplicación práctica ya que estamos preparados para la promoción de la convivencia, la paz y la resolución alternativa de conflictos.

En Cataluña se llevarán a cabo diferentes actos públicos en todo el territorio, en los que se tratará de acercar al ciudadano esta herramienta tan útil de resolución y gestión de conflictos.

miércoles, 7 de enero de 2015

Entrevista a la professora de la Universitat de Cambridge Loraine Gelsthorpe

La professora Gelsthorpe pressideix la Societat Britànica de Criminologia i el passat novembre va impartir una interessant conferència a la Facultat d’Economia i Empresa en el marc de l’International Sociological Debates Seminar de la UB (ISDUB).

Us enllacem aquí la breu entrevista que va concedir amb motiu d'aquesta visita a Barcelona i que confiem sigui del vostre interés.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'