domingo, 19 de mayo de 2013

Convocatòria d'Assemblea General


L'Assemblea General de l´ACC d´aquest any es farà el dia 28 de maig, en primera convocatòria, a les 17:30 h. i a les 18:30 h. en segona.

L'Assemblea es farà a l´Espai Jove La Fontana de Barcelona.

L´ordre del dia és el següent:
1. Informe d´activitats
2. Informe econòmic
3. Informe de les pràctiques universitàries
4. Presentació de l´Observatori d´Inserció Laboral de l´ACC
5. Perspectives de futur i canvi d´Estatuts
6. Precs i preguntes

Recordeu que a l'Assemblea només poden votar els socis amb dret a vot (aquells que estiguin al corrent del pagament de les quotes), però que no obstant podeu assistir tots aquells criminòlegs que estigueu interessats.

Us esperem.

miércoles, 1 de mayo de 2013

La criminalitat a Catalunya segueix baixant encara que hi hagi crisis económica: els criminòlegs podem donar respostes

Els fets il·lícits coneguts i denunciats a Catalunya baixen - 0,8 % en variació els primers trimestres de 2012/2013. Hi ha una baixada considerable de la criminalitat coneguda a la província de Barcelona (-2,3%) però es comptabilitza una pujada de denuncies a les terres de Girona (6,5%), Tarragona (4,0%) i Lleida (1,6%).
Podeu trobar aquestes dades oficials a  http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-e-informes-21/2013-1973


Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'