domingo, 19 de mayo de 2013

Convocatòria d'Assemblea General


L'Assemblea General de l´ACC d´aquest any es farà el dia 28 de maig, en primera convocatòria, a les 17:30 h. i a les 18:30 h. en segona.

L'Assemblea es farà a l´Espai Jove La Fontana de Barcelona.

L´ordre del dia és el següent:
1. Informe d´activitats
2. Informe econòmic
3. Informe de les pràctiques universitàries
4. Presentació de l´Observatori d´Inserció Laboral de l´ACC
5. Perspectives de futur i canvi d´Estatuts
6. Precs i preguntes

Recordeu que a l'Assemblea només poden votar els socis amb dret a vot (aquells que estiguin al corrent del pagament de les quotes), però que no obstant podeu assistir tots aquells criminòlegs que estigueu interessats.

Us esperem.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'