sábado, 21 de octubre de 2017

Disolució de l'Associació Catalana de Criminòlegs

A l'Assemblea celebrada el dia 15 de setembre de 2017 els socis de l'ACC van acordar la dissolució de l’associació.

Aquesta decisió es basa en el fet que es consideren esgotats els objectius que van fonamentar la fundació de l'Associació, per un costat per la pròpia creació del Col·legi i, per un altre, en assumir aquest les funcions de consolidació de la ciència criminològica a nivell científico-tècnic, la defensa dels interessos dels professionals dels criminòlegs i la seva representació davant els ens i institucions de qualsevol naturalesa. També es considera que el Col·legi no només abasta aquests objectius, sinó que els supera i millora àmpliament.

Així mateix, l'Assemblea va considerar que l'èxit en la consecució d'aquests objectius està lligat a la possibilitat que tots els esforços i recursos disponibles es dediquin al Col·legi, especialment en la seva primera època d'existència. Els actuals recursos humans, econòmics i materials de que disposa l’ACC resulten necessaris per a la consecució dels objectius del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

L’Assemblea va votar la proposta que en aquest sentit havia presentat la Junta, resultant aprovada per majoria absoluta, en no rebre cap vot en contra i només una abstenció, i ordena a la Junta directiva procedir a la liquidació econòmica de la mateixa, procedint a constituir-se com a comissió liquidadora.

En concloure l’acte el President, Dr. David Cuaresma, va presentar la seva dimissió per motius personals, agraint a continuació la dedicació i els esforços de tots els socis i membres de la Junta directiva al llarg dels més de vint anys de vida de l’Associació Catalana de Criminòlegs, un treball que ha permès que aquesta associació pugui ser dissolta una vegada ha aconseguit la major part dels objectius que van motivar la seva creació, i molt particularment l’esforç dels membres de la darrera Junta directiva, que van posar al servei dels associats i de tota la comunitat de professionals de la Criminologia, el seu afany i aconseguir la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, fent esment dels mateixos:

  • Alberto García Fernández
  • Arantxa Hernáez Hernando
  • Carles Soto Urpina
  • Daniel Limones Silva
  • Jordi Nogueras Capeta
  • María Contreras Román
  • Pedro Campoy Torrente

sábado, 9 de septiembre de 2017

Convocatòria d'assemblea extraordinària: La Junta directiva proposa la dissolució de l'Associació

Es convoca Assemblea General extraordinària amb caràcter d'urgència de l'Associació Catalana de Criminòlegs.

L'Assemblea es celebrarà el proper 15 de setembre, a les 17.00 hores en primera convocatòria i a les 17.30 hores en segona convocatòria.

El lloc de celebració serà l'aula 26 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684, 08028 Barcelona). Aquesta aula es situa a l'edifici Tomás y Valiente.

L'ordre del dia de la convocatòria és el següent:
1. Ratificació de la convocatòria de l'Assemblea.
2. Aprovació de l'estat de comptes i de les tasques realitzades des de la darrera Assemblea.
3. Votació de la proposta de dissolució de l'Associació Catalana de Criminòlegs, una vegada assolits l'objectiu de la creació del Col·legis de Criminòlegs de Catalunya i l'assumpció per part del Col·legi de la resta d'objectius de l'Associació.
4. Precs i preguntes.

La proposta de dissolució de l'Associació resulta necessària en haver estat aprovada, per Decret 50/2017, la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Els membres de la Junta directiva de l'ACC consideren esgotats els objectius que van fonamentar la fundació de l'Associació, per un costat per la pròpia creació del Col·legi i, per un altre, en assumir aquest les funcions de consolidació de la ciència criminològica a nivell científico-tècnic, la defensa dels interessos dels professionals dels criminòlegs i la seva representació davant els ens i institucions de qualsevol naturalesa.

Així mateix, l'èxit en la consecució d'aquests objectius està lligat a la possibilitat que tots els esforços i recursos disponibles es dediquin al Col·legi, especialment en la seva primera època d'existència.

Atesa la transcendència d'aquesta assemblea, la Junta directiva commina a tots els associats a participar en la mateixa.

Us esperem.

lunes, 21 de agosto de 2017

Barcelona. No us tenim por

Un cop més la barbàrie del grup terrorista Daesh actua a Occident, en aquest cas més a prop nostre, Barcelona. Tot i la sorpresa de l'atemptat, la presència d'aquests terroristes entre nosaltres és una cosa recurrent des de la seva aparició a meitat del 2014. Turquia, Mali, París, Algèria ... una infinitat d'atemptats s'han registrat des de la seva aparició entre nosaltres.

Els seus indiscriminats mecanismes per crear el terror sobre víctimes innocents han fet desvincular les seves accions d'una religió de pau que ells s'entesten a relacionar cada vegada que maten a la recerca d'aquest califat global.

Ara li ha tocat a la ciutat de Barcelona,
​​en plena època de vacances. Que el turisme o els espais turístics són un objectiu del Daesh no és res de nou. En els últims mesos, diversos països han estat en el seu punt de mira. Des Tunísia a Egipte, Turquia i França han estat víctimes d'aquesta maniobra, de conseqüències econòmiques especialment negatives quan comença la temporada turística d'estiu.

No és desgavellat pensar que entre els pròxims objectius del Daesh a curt termini hi hagi destinacions de vacances. A més d'aquesta finalitat, els gihadistes tenen la de crear un estat de por i inseguretat permanent en els diferents països en els que volen imposar la xaria i, en conseqüència, el seu califat.
Desgraciadament, el terrorisme gihadista continua representant una seriosa amenaça per a les societats democràtiques, però no hem de confondre una religió com l'islam, que no només rebutja la violència entre homes sinó que promou la pau a tots els nivells, amb el terrorisme islamista. Conèixer per prevenir la radicalització és una de les millors armes de construcció massiva que tenim per poder evitar atemptats contra la humanitat. És importantíssim fomentar aquesta cultura de seguretat en la nostra societat, que, sense alarmes, ha de conscienciar-se de la naturalesa de l'amenaça terrorista. Estem davant d'un terrorisme global, un terrorisme que conviu ja entre nosaltres i que, molt lluny d'aturar, seguirà atemptant per aconseguir els seus objectius.

És molt important el treball d'un equip multidisciplinari per poder actuar des de tots els fronts possibles per a una bona prevenció i contra la captació i adoctrinament d'aquests joves objectiu del grup terrorista.

A dia d'avui cal apostar per polítiques de prevenció, entre elles, la formació, no només de policies sinó d'actors més socials, més pròxims a aquests joves que són objectiu d'aquests grups terroristes perquè puguin conèixer quins són els signes de radicalització i poder revertir el procés en etapes primerenques. D'altra banda, crear una contra-narrativa atraient per al jove que l'allunyi del discurs radical i finalment si tot això ha fallat, invertir en programes de des-radicalització on el criminòleg és una peça imprescindible i fonamental de l'equip multidisciplinari.

David Garriga
Criminoleg

jueves, 25 de mayo de 2017

Aprovada al DOGC la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Avui, dia 25 de maig de 2017, ha estat publicat al DOGC el Decret 50/2017, de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

El llarg procés iniciat el maig de 2011 ha arribat a la seva fi i des de l'ACC només podem dir GRÀCIES A TOTS ELS QUE HO HAN FET POSSIBLE.


jueves, 4 de mayo de 2017

El Parlament aprova la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Finalment ahir el Parlament de Catalunya va aprovar la creació del Col·legi de Criminòlegs. Només resta que d’aquí a uns dies el DOGC publiqui el Decret de creació del Col·legi.

Aquest serà el darrer acte d’un llarg procés, iniciat per la nostra associació el maig de 2011. Durant aquests anys hem rebut nombrosos recolzaments per part de tota la comunitat criminològica, tant acadèmica com professional.

La creació d’un Col·legi professional representa una fita i un punt d’inflexió per a la professió i per al desenvolupament de la ciència criminològica a Catalunya, i permetrà la regulació de l’exercici professional, afavorint el seu creixement i consolidació.

Com a corporació pública el Col·legi defensarà i protegirà els drets i interessos dels ciutadans, com a destinataris de la prestació professional dels criminòlegs i criminòlogues, per aquesta raó ha de vetllar pel control de qualitat de la prestació del servei i de la deontologia professional, lluitant contra l’intrusisme i les actuacions professionals irregulars.

Així mateix, la creació del Col·legi de Criminòlegs afavorirà la visibilització i reconeixement d’aquesta professió per a la resta de la societat.

Catalunya és la comunitat autònoma amb més presència i tradició en aquesta ciència, amb la creació del Col·legi la Criminologia guanya en qualitat, presència, notorietat i prestigi.

Des de la Junta de l’Associació Catalana de Criminòlegs volem felicitar a tots els criminòlegs i criminòlogues. Els criminòlegs catalans estem d’enhorabona i ho hem de celebrar.

miércoles, 26 de abril de 2017

Aprovació del Col·legi de Criminòlegs al Parlament

El proper dia 3 de maig el Parlament de Catalunya procedirà a l'aprovació de la declaració d'utilitat pública del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, darrer tràmit previ a l'aprovació del Decret de creació.

A aquest acte assistirà una representació de l'ACC, per tal de formalitzar amb la nostra presència el recolzament ple a la creació del Col·legi.

Volem agrair a la Direcció general de dret i d'entitats jurídiques, i molt especialment al Director General Xavier Bernadí, que hagi convidat a l'ACC a assistir a un acte que representarà el darrer escull per a finalitzar aquest llarg procés.

Comparecencia ante la subcomisión "Para un pacto de estado de violencia de género"

El pasado día 25 de abril el presidente de la FACE, Abel González, compareció ante la subcomisión Para un pacto de estado de violencia de género, en el Congreso de los diputados.

El Dr. González defendió la competencia y capacidad de los titulados en Criminología en un ámbito de suma importancia para las políticas públicas de seguridad.

En concreto afirmó que deben tenerse en cuenta los conocimientos criminológicos en la prevención e intervención, y que esto se puede conseguir mediante la implicación de los Departamentos de Criminología de las Universidades en las que se cursa esta titulación, por ejemplo, a través de la creación de una red internacional de investigación en la materia patrocinada por la Administración; y, sobre todo, en la potenciación del empleo de criminólogos/as en diferentes áreas de la administración o de las asociaciones, fundaciones y empresas que colaboran con la administración en la lucha contra este fenómeno criminológico.

Defendió que los criminólogos pueden incidir, de manera especial, en la prevención temprana, mediante la implementación y evaluación científica de programas efectivos en centros educativos. Del mismo modo, propuso la creación de un banco de buenas prácticas en el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas.
En su intervención defendió también el análisis y evaluación de las campañas generales en los medios de comunicación, así como del tratamiento del problema que se hace en ellos. Usó como ejemplo la campaña de ‘Tolerancia Cero’, que, en opinión de las asociaciones que integran la FACE, “según el conocimiento criminológico, no puede ser efectiva porque activa factores de riesgo en los agresores asociados a las carencias de apoyos prosociales”.
González hiló con la idoneidad de afrontar lo que llamo prevención secundaria, fundada en la detección de necesidades en puntos de violencia de género, evaluación y gestión del riesgo de violencia en las víctimas que se acercan a cualquier punto de información o atención del sistema (sanitario, servicios sociales, etc.), e inclusión de un criminólogo para esta evaluación. Asimismo, la FACE cree conveniente en este marco la evaluación de los planes preventivos a nivel autonómico y nacional y la creación de un grupo de estudio con la unión de Administración, Universidades y Sociedades Científicas.
En tercer lugar, se refirió al tratamiento de los agresores, y en particular a los esfuerzos precisos por que no reincidan; en este sentido, defendió la mejora del tratamiento de los agresores, “sobre todo en medio abierto”, y la potenciación de las medidas para preparar la reentrada en sociedad de aquellos que estén encarcelados. “La investigación”, dijo, “ha demostrado que es más efectiva la intervención con maltratadores en medio abierto y desde una perspectiva holística, es decir, tratando personalmente y ambientalmente el problema”.
Es fin primordial para González, en su doble condición de profesor de Criminología y máximo representante de la FACE, la implementación de pautas específicas para evitar la revictimización, en función de la evaluación de la misma, a través del contacto de un criminólogo con las víctimas, sobre todo en las oficinas de atención a víctimas de delitos y en las Unidades Forenses de Valoración Integral.
También abordó la oportunidad de reforzar las herramientas jurídicas, para lo cual estimó necesaria la incorporación de un criminólogo en la plantilla de los Juzgados de Violencia: “Puede ser interesante la implementación de la obligatoriedad del informe criminológico de valoración del riesgo y orientación de medidas para los casos de violencia de género dirigido a los Fiscales para que tengan mayor información en los juicios rápidos, al igual que se está haciendo en el caso de la delincuencia vial”, agregó al respecto.
Por último, reclamó por parte de los cuerpos policiales formación específica en el ámbito de la evaluación del riesgo y el uso de policías titulados en Criminología para la realización de funciones de análisis y gestión del riesgo de violencia en víctimas y agresores en un primer momento.
OBJETIVOS DE LA SUBCOMISIÓN
La Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (154/2), se creó en el seno de la Comisión de Igualdad, por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados del día 21 de diciembre de 2016. Supone un órgano de trabajo parlamentario integrado por once diputados titulares y nueve suplentes.
Para cumplir su cometido, recaba  la información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes y pide la comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como de las autoridades y funcionarios públicos y la de todos los agentes del sector, asociaciones y organizaciones competentes en la materia, que le permita evaluar globalmente las posibles medidas a plantear en el informe final.
La Comisión de Igualdad, en su última fase, tendrá por objeto elaborar un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y que contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.

lunes, 24 de abril de 2017

Ofensiva y vergonzosa aprobación del Colegio de Criminólogos en Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó este pasado día 20 de abril la creación del Colegio Profesional de Criminólogos de Madrid. No obstante, lo que debería ser una buena noticia se ha convertido en realidad en una vergüenza para toda la comunidad de criminólogos.

La disposición transitoria quinta añadida en el último trámite en la Asamblea, dispone que previa acreditación fehaciente ante la Comisión de Habilitación se podrá integral en el Colegio, durante los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, "los profesionales que estando en posesión de otra titulación universitaria de licenciatura o diplomatura hayan desempeñado o desempeñen sus actividades en el campo de la criminología y dispongan del título superior en criminología en las universidades españolas recogidas en el Real decreto de 2003, de 4 de julio".

Tal y como se recoge en esta noticia del diario La Vanguardia, Ángel García Collantes delegado de la Sociedad Española de Criminología para la constitución del órgano madrileño, ha recordado que un Colegio profesional debe nacer para aglutinar a los profesionales de una materia, "no para permitir que entren personas de otras disciplinas que no tienen nada que ver con la disciplina profesional".

Además, ha señalado que las personas que contaban con títulos superiores que no correspondían a licenciaturas contemplados en el Real Decreto de 2003 han tenido 14 años para adaptarse y conseguir la licenciatura. "No es de recibo que entre gente en un nuevo Colegio que no esté actualizada en conocimientos y no ha practicado nunca la criminología", ha agregado.

Collantes ha señalado que en caso de aprobarse así el caso del Colegio de Criminólogos sería único en España, tanto en la rama de criminólogos como en el resto de colegios, que lo permita. "Ningún colegio de Europa y España de ningún tipo permiten titularse a alguien que no sea titulado en esa materia", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España, Abel González, ha criticado que después de haber realizado durante años un gran trabajo de adaptación de los títulos superiores a los grados y licenciaturas, "peleando y convenciendo al Ministerio de Educación con la necesidad de una carrera para los criminólogos, ahora vengan con esto".

Desde la ACC mostramos nuestra indignación, apoyamos a las asociaciones promotoras de la creación del Colegio Profesional de Criminólogos de Madrid y suscribimos sus argumentos.

Premio al emprendimiento para un proyecto criminológico

Pedro Campoy Torrente
Nuestro compañero de la ACC Pedro Campoy Torrente ha resultado ganador del concurso ‘Innovacef Emprendimiento/Intraemprendimientocientífico’ en el área de Turismo y Ocio. El tribunal de este premio, auspiciado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), ha considerado que su proyecto criminológico 'Intervenciones para la Generación de Espacios de Ocios Seguros' y que, como el propio título indica, tiene como objetivo la mejora de la convivencia y la seguridad en entornos de ocio, era el más prometedor y bien diseñado de todos los presentados.

Con este proyecto Pedro, actual profesor de Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos, trata de ofrecer, en tiempo real, y en función de las necesidades del demandante, distintas posibles soluciones que le permitan tomar decisiones rápidas para poner en marcha medidas más efectivas y eficientes para mejorar la seguridad de los usuarios de los entornos de ocio.

Desde la ACC queremos felicitar al profesor Campoy Torrente y animar a otros criminólogos a que lleven adelante iniciativas semejantes.


Os enlazamos esta entrevista, en la que el autor hace unas interesantes reflexiones acerca del futuro de nuestra profesión.

miércoles, 5 de abril de 2017

El Govern aprova la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

En la seva reunió del proppassat dimarts 4 d'abril l’Executiu de la Generalitat de Catalunya ha acordat enviar el Projecte del decret al Parlament de Catalunya.

Ara, el Parlament s’haurà de pronunciar sobre l’interès públic de l’existència del col·legi. Si el Parlament hi dona el vistiplau, el Govern podrà aprovar un decret, que serà l’últim pas necessari per a la creació del col·legi. Si no hi ha cap entrebanc de darrera hora es preveu que aquests tràmits puguin concloure a finals del mes de maig o, com a molt tard, durant el mes de juny.

Una vegada aprovat el Decret de creació del Col·legi, l’Associació Catalana de Criminòlegs i l’Associació Interuniversitària de Criminòlegs haurem de constituir la Comissió Gestora del Col·legi, que en redactarà els estatuts en un termini de tres mesos.

Amb la constitució del Col·legi els criminòlegs catalans ens podrem col·legiar al nostre territori i no serà necessari, com fins ara ha estat succeint, que haguem de recórrer als col·legis del País València i Astúries, als que hem d'agrair el recolzament que durant aquest llarg període han donat a la nostra demanda.

L’existència d’aquest col·legi permetrà que els criminòlegs es regeixin per unes normes deontològiques i de control comunes, així mateix permetrà que es reguli l'exercici de la professió i ens oferirà l'oportunitat de donar-li una visibilitat i presència als professionals que l'exerceixen i que fins ara no han tingut.

Per últim, volem aprofitar aquesta notícia per expressar el nostre recolzament las criminòlegs madrilenys, ja que es preveu que el proper dia 20 sigui remés a l’Asamblea de Madrid el projecte de creació del seu Col·legi. Molta sort i endavant companys.

miércoles, 22 de marzo de 2017

I Congreso Nacional Penitenciario en la UDIMA

Los días 23 y 24 de marzo de 2017 la Universidad a Distancia de Madrid organiza, en colaboración con el sindicato ACAIP y la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE), el congreso que lleva por título “El sistema penitenciario español. Una retrospectiva desde la Ley Penitenciaria a las Reglas Mandela”.

El contenido del Congreso estará referido al sistema penitenciario en sentido amplio, además de penitenciaristas, criminólogos, y profesionales multidisciplinares, abarcando temas que pueden referirse al propio modelo normativo y a la evolución penitenciaria desde la Ley General Penitenciaria hasta la actualidad, y el cumplimiento de las normativas propias vigentes con respecto a los principios preventivo especiales que se predican en las Reglas Mandela. Por último, la temática del Congreso se ampliará al espacio que ocupa la intervención criminológica en el sistema penitenciario actual.

En este enlace podéis encontrar más información sobre el programa y contenidos a tratar en este encuentro.

jueves, 2 de marzo de 2017

Jornada de investigación en la UPV: Avances en la investigación y tratamiento de los Agresores Sexuales

El próximo 30 de marzo tendrá lugar en San Sebastián la Jornada Avances en la investigación y tratamiento de los Agresores Sexuales, organizada por la Universidad del País Vasco.

En esta jornada se presentarán las principales evidencias empíricas de la investigación desarrollada en el campo de la Criminología sobre agresores sexuales. En concreto se detallarán los principales avances en materia de persecución, perfil criminológico, análisis geográfico y tratamiento psicológico de los agresores sexuales.

En la jornada se contará con la presencia de investigadores y docentes del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad (Universidad Autónoma de Madrid), de la Universidad de Barcelona, y del Grupo de Investigación en Criminología Aplicada (CRIM-AP) del Instituto Vasco de Criminología (Universidad del País Vasco UPV/EHU).

Podéis encontrar más información en este enlace.

martes, 28 de febrero de 2017

Informes criminològics de valoració de risc de reincidència en delictes viaris. Un projecte pilot de la policia local de Salt pioner a Catalunya

El projecte que recentment hem engegat al nostre cos, forma part d'una experiència fins ara pionera a Catalunya i amb molt pocs antecedents a la resta de l'Estat espanyol.

A començaments de l'any 2016 el govern català anunciava la creació d'un grup de treball per trobar mesures específiques i realment dissuasives contra la conducta del que considera un col·lectiu realment perillós: els conductors infractors reincidents. Precisament, una de les mesures que va anticipar la seva directora, Eugenia Domènech, va ser l'estudi del perfil delictiu d'aquests conductors, amb l'objectiu d'avaluar el risc de reiteració de conductes delictives.

Teníem constància llavors d'alguns estudis i pràctiques relacionades amb aquest àmbit, que s'havien dut a terme a la resta de l'Estat espanyol, però ens va cridar especialment l'atenció el projecte pilot pioner d'avaluació de risc en delictes viaris que la policia local de Múrcia va posar en funcionament l'any 2014, en coordinació amb la fiscalia de la mateixa comunitat autònoma. Aquest cos ha realitzat, de la mà dels criminòlegs responsables del projecte (policies del mateix cos), nombrosos informes criminològics d'avaluació de risc de reincidència en delinqüents viaris amb resultats fins ara prou satisfactoris.

Aquest magnífic exemple em va encoratjar a impulsar el nostre propi projecte des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (unitat instructora d'atestats) del cos de policia local de Salt. Les converses mantingudes amb el cos de policia murcià i la seva imprescindible col·laboració, m’ha permès fer-ho realitat. El mes de gener passat presentàvem, sota la coordinació del fiscal especialista en seguretat viaria de Girona, Joaquim Soldevila, el primer informe criminològic de valoració de risc.

En què consisteix?

En certs casos considerats com de potencial perillositat - a partir de la prèvia catalogació en un protocol intern-, s'elabora un informe criminològic en el qual s'emet un dictamen professional de valoració de risc de reincidència. La informació necessària per a l'elaboració de l'informe s'obté a partir de l'atestat policial, i també a partir d'una entrevista amb el subjecte infractor. Es tenen en compte diverses variables directament relacionades amb l'àmbit de la reincidència delictiva general i en el trànsit en particular: edat, sexe, consum de tòxics i alcohol, antecedents delictius i d'infraccions de trànsit, nivell de transgressió social, situació familiar, situació laboral, potencial perillositat del vehicle utilitzat, etc. Posteriorment aquesta informació és analitzada a través d'un mètode científic inspirat principalment en el model de Triple Risc Delictiu (TRD-2015, Santiago Redondo), amb el que és possible obtenir un nivell de puntuació que permet pronosticar d'una forma objectiva el perill de reincidència futura. En el mateix document es realitza també una proposta penològica ajustada al fet, al subjecte i a la probabilitat de reincidència futura. L'informe criminològic és lliurat conjuntament amb l'atestat dins el període de guàrdia judicial, el que permet agilitzar el procediment en els casos de judici ràpid.

El que resulta realment útil i innovador d'aquests informes és que posen a l'abast del jutge o tribunal una informació sobre el fet i l'investigat que habitualment no apareix a les diligències policials, oferint una eina útil que permet una valoració adequada del fet delictiu, una major individualització de la pena, i una resposta més efectiva de la justícia.

Aquest és un clar exemple que la criminologia és una ciència útil, pràctica i aplicable als problemes reals de la societat. Tot i que tenim moltes coses a dir als criminòlegs encara no se'ns dona el torn de paraula. En aquest sentit ens toca tant als professionals, com als estudiants, obrir-nos el camí, picar portes fredes i en resum, fer-nos visibles davant la societat.


Autor del projecte i d’aquest article:

Daniel Bruns Ledesma

Agent de la policia local de Salt, estudiant de criminologia de la Universitat de Girona i membre de l’ACC.
dbruns@salt.catBruns,D. (2016). La Valoración del riesgo de reincidencia en delitos viales. Revista Criminología y Justicia. Disponible a:

sábado, 4 de febrero de 2017

EL CRIMINÒLEG ESPECIALISTA EN TERRORISME GIHADISTA: UNA PEÇA CLAU EN ELS EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS DE PREVENCIÓ

Des de l'aparició d'aquest nou terrorisme d'etiologia gihadista present a la majoria de països del món molts han estat els fronts que les nostres forces i cossos de seguretat i serveis d'intel·ligència han hagut de mobilitzar i actualitzar per poder aturar la seva violència contra occident i la seva radicalització sobre els nostres joves.

Amb aquesta última "transformació" molt més violenta del grup Al-Qaida a Dáesh, l'esforç per detenir aquests terroristes s'ha hagut d'intensificar enormement ja no només en termes de detecció i detenció de presumptes afins a Dáesh aquí a occident sinó que s'ha vist la necessitat de començar a apostar per polítiques de prevenció, imprescindibles per frenar l'escalada de joves que juraven fidelitat a aquest grup.

Aquesta part de prevenció, descuidada fins fa poc, apareix a dia d'avui com un dels pilars imprescindibles per ajudar a aturar aquesta escalada de joves captats per donar la seva vida per una farsa que no té cap sentit de ser però que atrau una generació que ha crescut amb les noves tecnologies i que molts d'ells busquen el reconeixement fàcil i ràpid. Aquesta generació que alguns líders de Dáesh citen dient "aquests joves que no heu sabut cuidar i als cuidarem nosaltres" és la generació a la qual hem de prestar més atenció i focalitzar els nostres esforços per prevenir la seva radicalització.

Prevenció en la radicalització gihadista, encara que pot semblar fàcil, no ho és. Implica un treball multidisciplinari tant a nivell de professionals com d'àmbits d'actuació, en on la figura del criminòleg especialista en terrorisme gihadista és fonamental.

Cada vegada més la nostra professió, la criminologia, forma part dels equips de professionals en projectes europeus i no tan sols com a consultors en temes específics sinó com a investigadors principals. Cada vegada més Europa, que no Espanya, aposta per nosaltres i els nostres coneixements sobre prevenció i terrorisme, la nostra formació i aprenentatge, poc coneguda i valorada a casa nostra, és apreciada per la seva qualitat en molts altres països sent necessari i imprescindible la creació de col·legis de criminòlegs per defensar i promoure a aquests professionals que dia a dia han d'esforçar molt més que altres col·lectius per demostrar la seva vàlua.

Hem d'apostar pels nostres professionals criminòlegs i demostrar que el nostre saber suma i no resta, sent una peça clau en els equips multidisciplinaris per treballar en projectes de prevenció en general i en el radicalisme del terrorisme gihadista en particular.

David Garriga Guitart
Criminòleg. Especialista en Terrorisme d'etiologia gihadista

viernes, 20 de enero de 2017

La UNED nombra doctor honoris causa al criminólogo sueco Per-Olof H. Wikström

El profesor Wikström ha sido investido doctor honoris causa el día 19 de enero, en un acto en el que ha contado como padrino con el Dr. Serrano Maíllo, eminente criminólogo español y profesor de la UNED. En este mismo acto se ha celebrado el inicio durante el curso 2016-2017 del nuevo título de Grado en Criminología por esta universidad.
Pese a su juventud el profesor Per-Olof H. Wikström acumula una extraordinaria trayectoria científica, además de numerosos reconocimientos internacionales que abalan su extenso trabajo.
En cuanto a la producción científica cabe destacar que es autor de la teoría de la acción situacional, mediante la cual intenta explicar por qué la gente cumple e infringe reglas morales, y en la cual la delincuencia es considerada como una subclase dentro de la categoría general de las acciones derivadas de incumplir reglas morales.
Sus publicaciones son muy numerosas, habiendo publicado en las más importantes revistas científicas de Criminología y disciplinas conexas, destacando por encima de las demás el libro Breaking Rules. The Social and Situational Dynamics of Young People's Urban Crime (2012, junto a Dietrich Oberwittler, Kyle Treiber y Beth Hardie) (Oxford University Press) y The Explanation of Crime: Contexts, Mechanisms and Development (2006, editor, junto con Robert J. Sampson) (Cambridge University Press).
En 1994 recibió el Premio Sellin-Glueck por sus Sobresalientes Contribuciones a la Criminología Internacional por parte de la Sociedad Americana de Criminología; en 2002 fue seleccionado miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford; en 2010 fue nombrado miembro de la Sociedad Americana de Criminología; en 2011 fue elegido miembro de la Academia Británica; y en 2016 fue galardonado con el Premio Estocolmo en Criminología. Este último premio internacional es, sin duda, el más importante en Criminología y uno de los más prestigiosos en Ciencias Sociales. El mismo guarda notables semejanzas con el Premio Nobel, está dotado con un millón de coronas suecas y puede destacarse que el profesor Wikström es uno de los investigadores que más joven lo ha recibido.

Laudatio y discurso del nuevo doctor.

jueves, 19 de enero de 2017

Fallecimiento de Travis W. Hirschi

El 2 de enero nos dejó el que para muchos ha sido el más importante criminólogo de la segunda mitad del siglo XX, Travis W. Hirschi, profesor emérito en la universidad de Arizona.

Sus aportaciones fueron decisivas y produjeron un cambio en la forma en que se estudian el crimen y la conducta desviada en la actualidad. La criminología actual no puede ser entendida sin la figura la obra de Travis W. Hirschi.

Su obra Causes of Delinquency (1969) lo convirtió en una de las figuras más importantes en la criminología. 

En 1990 publicó, junto a Michael Gottfredson A General Theory of Crime. Este libro continuó la exploración de la reconciliación entre la teoría del control y los hechos sobre el crimen y la delincuencia, en contraste con otras teorías. La teoría (a menudo ahora llamada teoría del autocontrol) es hoy un foco de considerable atención por parte de los investigadores, teóricos y operadores de la criminología y la justicia penal.

Mantuvo su actividad hasta el último momento, llegando a publicar artículos científicos durante 2016 en las más importantes revistas de nuestro ámbito.

El profesor Hirschi falleció en su hogar, rodeado de su familia, una institución a la que tanta atención dedicó en su obra y a la que, en su vida personal, se entregó con devoción.

Enlazamos a continuación la nota póstuma que los profesores Michael Gottfredson y John Laub han publicado en la página de la ASC.

Descanse en paz.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'