martes, 28 de febrero de 2017

Informes criminològics de valoració de risc de reincidència en delictes viaris. Un projecte pilot de la policia local de Salt pioner a Catalunya

El projecte que recentment hem engegat al nostre cos, forma part d'una experiència fins ara pionera a Catalunya i amb molt pocs antecedents a la resta de l'Estat espanyol.

A començaments de l'any 2016 el govern català anunciava la creació d'un grup de treball per trobar mesures específiques i realment dissuasives contra la conducta del que considera un col·lectiu realment perillós: els conductors infractors reincidents. Precisament, una de les mesures que va anticipar la seva directora, Eugenia Domènech, va ser l'estudi del perfil delictiu d'aquests conductors, amb l'objectiu d'avaluar el risc de reiteració de conductes delictives.

Teníem constància llavors d'alguns estudis i pràctiques relacionades amb aquest àmbit, que s'havien dut a terme a la resta de l'Estat espanyol, però ens va cridar especialment l'atenció el projecte pilot pioner d'avaluació de risc en delictes viaris que la policia local de Múrcia va posar en funcionament l'any 2014, en coordinació amb la fiscalia de la mateixa comunitat autònoma. Aquest cos ha realitzat, de la mà dels criminòlegs responsables del projecte (policies del mateix cos), nombrosos informes criminològics d'avaluació de risc de reincidència en delinqüents viaris amb resultats fins ara prou satisfactoris.

Aquest magnífic exemple em va encoratjar a impulsar el nostre propi projecte des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (unitat instructora d'atestats) del cos de policia local de Salt. Les converses mantingudes amb el cos de policia murcià i la seva imprescindible col·laboració, m’ha permès fer-ho realitat. El mes de gener passat presentàvem, sota la coordinació del fiscal especialista en seguretat viaria de Girona, Joaquim Soldevila, el primer informe criminològic de valoració de risc.

En què consisteix?

En certs casos considerats com de potencial perillositat - a partir de la prèvia catalogació en un protocol intern-, s'elabora un informe criminològic en el qual s'emet un dictamen professional de valoració de risc de reincidència. La informació necessària per a l'elaboració de l'informe s'obté a partir de l'atestat policial, i també a partir d'una entrevista amb el subjecte infractor. Es tenen en compte diverses variables directament relacionades amb l'àmbit de la reincidència delictiva general i en el trànsit en particular: edat, sexe, consum de tòxics i alcohol, antecedents delictius i d'infraccions de trànsit, nivell de transgressió social, situació familiar, situació laboral, potencial perillositat del vehicle utilitzat, etc. Posteriorment aquesta informació és analitzada a través d'un mètode científic inspirat principalment en el model de Triple Risc Delictiu (TRD-2015, Santiago Redondo), amb el que és possible obtenir un nivell de puntuació que permet pronosticar d'una forma objectiva el perill de reincidència futura. En el mateix document es realitza també una proposta penològica ajustada al fet, al subjecte i a la probabilitat de reincidència futura. L'informe criminològic és lliurat conjuntament amb l'atestat dins el període de guàrdia judicial, el que permet agilitzar el procediment en els casos de judici ràpid.

El que resulta realment útil i innovador d'aquests informes és que posen a l'abast del jutge o tribunal una informació sobre el fet i l'investigat que habitualment no apareix a les diligències policials, oferint una eina útil que permet una valoració adequada del fet delictiu, una major individualització de la pena, i una resposta més efectiva de la justícia.

Aquest és un clar exemple que la criminologia és una ciència útil, pràctica i aplicable als problemes reals de la societat. Tot i que tenim moltes coses a dir als criminòlegs encara no se'ns dona el torn de paraula. En aquest sentit ens toca tant als professionals, com als estudiants, obrir-nos el camí, picar portes fredes i en resum, fer-nos visibles davant la societat.


Autor del projecte i d’aquest article:

Daniel Bruns Ledesma

Agent de la policia local de Salt, estudiant de criminologia de la Universitat de Girona i membre de l’ACC.
dbruns@salt.catBruns,D. (2016). La Valoración del riesgo de reincidencia en delitos viales. Revista Criminología y Justicia. Disponible a:


Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'