miércoles, 5 de abril de 2017

El Govern aprova la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

En la seva reunió del proppassat dimarts 4 d'abril l’Executiu de la Generalitat de Catalunya ha acordat enviar el Projecte del decret al Parlament de Catalunya.

Ara, el Parlament s’haurà de pronunciar sobre l’interès públic de l’existència del col·legi. Si el Parlament hi dona el vistiplau, el Govern podrà aprovar un decret, que serà l’últim pas necessari per a la creació del col·legi. Si no hi ha cap entrebanc de darrera hora es preveu que aquests tràmits puguin concloure a finals del mes de maig o, com a molt tard, durant el mes de juny.

Una vegada aprovat el Decret de creació del Col·legi, l’Associació Catalana de Criminòlegs i l’Associació Interuniversitària de Criminòlegs haurem de constituir la Comissió Gestora del Col·legi, que en redactarà els estatuts en un termini de tres mesos.

Amb la constitució del Col·legi els criminòlegs catalans ens podrem col·legiar al nostre territori i no serà necessari, com fins ara ha estat succeint, que haguem de recórrer als col·legis del País València i Astúries, als que hem d'agrair el recolzament que durant aquest llarg període han donat a la nostra demanda.

L’existència d’aquest col·legi permetrà que els criminòlegs es regeixin per unes normes deontològiques i de control comunes, així mateix permetrà que es reguli l'exercici de la professió i ens oferirà l'oportunitat de donar-li una visibilitat i presència als professionals que l'exerceixen i que fins ara no han tingut.

Per últim, volem aprofitar aquesta notícia per expressar el nostre recolzament las criminòlegs madrilenys, ja que es preveu que el proper dia 20 sigui remés a l’Asamblea de Madrid el projecte de creació del seu Col·legi. Molta sort i endavant companys.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'