viernes, 31 de julio de 2015

Canvi de la definició del terme criminología al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

La nova actualització del DIEC2 en línia incorpora cinquanta-un articles nous i prop de tres-centes modificacions, entre elles la corresponent al terme criminología.

La modificació de la definició del terme criminologia s’ha fet a petició de l’Associació Catalana de Criminòlegs i l’Associació Interuniversitària de Criminología.

La nova definició, tot i que, en atenció als criteris filològics i tècnics de l'IEC no recull de forma extensa la definició que nosaltres proposàvem, que era de caire més enciclopèdic, sí resulta molt més adequada i entenedora que l'anterior.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'