miércoles, 5 de agosto de 2015

Borses d'interins a Justicia. Criminologia puntua el màxim

El passat dia 29/07/2015 es va publicar al DOGC la resolució de convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses d’interins dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Entre els diversos mèrits avaluables per a l'accés al cossos de gestió processal i administrativa i tramitació processal i administrativa destaca, en l'apartat corresponent als mèris acadèmics i formació complementària, les titulacions de llicenciat o graduat en Criminologia, amb una puntuació de 0.80 punts, la màxima assolible.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre de 2015.

Trobareu més informació al següent enllaç.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.



Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'