martes, 10 de noviembre de 2015

Assemblea general ordinària de l'ACC

L'ACC informa que el proper dia 11 de novembre tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Criminòlegs. L’Assemblea es celebrarà a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona, i tindrà lloc a l'aula 9 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684). L'aula 9 està situada al primer pis de l'edifici principal de la Facultat.


L’ordre del dia de l’Assemblea serà el següent:

  1.  Examen i votació de la Memòria anual de la Junta Directiva.
  2.  Examen i votació del pressupost anual de despeses i les quotes ordinàries i extraordinàries per a l’exercici 2016.
  3.  Examen i votació de l’estat de comptes de l'any anterior.
  4.  Exposició de diverses propostes de resolució que la Junta Directiva eleva a l’Assemblea.
  5.  Exposició de les candidatures, votació i elecció dels membres d’una nova Junta Directiva.


D'acord amb l'ordre del dia a aquesta Assemblea es procedirà a l’elecció d’una nova Junta Directiva. Des de l’actual Junta considerem molt important dur a terme una renovació generacional i la reformulació d’objectius i fites de l’ACC. Per aquest motiu l’assistència dels associats és encara més important.

Així mateix l'actual junta anima a presentar candidatures a aquesta elecció. Us recordem que la Junta Directiva ha d’estar composada pels següents membres: President, dos Vice-presidents, Secretari, Tresorer i tres vocals. Les candidatures han de ser presentades per escrit al Secretari en el moment de donar començament a l’Assemblea, cada candidatura ha de contenir tants candidats com a membres a cobrir, és a dir vuit (8), i tots ells han de ser membres de l’Associació Catalana de Criminòlegs i estar al corrent del pagament dels rebuts d’afiliació. No obstant, en aquesta ocasió, amb la intenció de facilitar la renovació a la que es feia esment més a dalt, prèviament es proposarà a l’Assemblea l’acceptació de candidatures que no arribin a cobrir els vuit (8) llocs vacants, sempre i quan quedi garantida la cobertura dels llocs de President, Vice-president, Secretari i Tresorer.

Finalment, es recorda a tots els associats que per tal que pugueu exercir el dret al vot i els altres drets que com a associat reconeixen els estatuts de l’associació al seu article 8, i que reproduïm al peu d’aquest document, cal que estigueu al corrent del pagament dels rebuts d’afiliació a l’Associació.Article 8.- Els drets dels associats són els següents:
  • Tenir veu i vot a les Assemblees Generals, amb la possibilitat d'intervenir en les seus debats.
  • Elegir i ser elegible membre de la Junta Directiva.
  • Exposar per escrit a la Junta Directiva les queixes i suggeriments respecte l'Associació i les seves activitats.
  • Obtenir informació sobre la marxa de l'Associació i participar i col·laborar en tots aquells actes que l'Associació organitza.
  • Sol·licitar al President la reunió de la Junta Directiva per tractar iniciatives referents als interessos de l'Associació, sempre i quan aquests requeriments siguin avalats pel deu per cent (10%) com a mínim dels associats.Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'