martes, 15 de noviembre de 2016

PROPOSTA DE DECRET DE CREACIÓ DEL COL·LEGI DE CRIMINÒLEGS DE CATALUNYA

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i el sotmet a informació pública

L’Associació Catalana de Criminòlegs (ACC) ha reprès els tràmits de sol·licitud per a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya davant del Departament de Justícia.

Així mateix, s’han actualitzat les dades sol·licitades per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i també s’ha realitzat una nova campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, amb la recollida de signatures entre la comunitat de criminòlegs de Catalunya. Aquesta iniciativa ha tingut el suport de les associacions professionals i acadèmiques més representatives de Catalunya en aquest àmbit i de les universitats catalanes que disposen de la titulació universitària de Criminologia en els seus plans docents.

Des de l’ACC, volem agrair aquest suport institucional de les organitzacions vinculades a la Criminologia i també estenem aquest agraïment a tots els titulats i estudiants de Criminologia, que han donat i donen suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Avui s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, com disposa l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’anunci del Departament de Justícia pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Podeu consultar el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya a l’enllaç següent.


Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'