lunes, 1 de agosto de 2016

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE CRIMINÒLEGS REACTIVA LA CREACIÓ DEL COL·LEGI OFICIAL DE CRIMINÒLEGS DE CATALUNYA

El Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya es crearà durant l’any 2017. Ho confirmen el conseller de Justícia, Sr. Carles Mundó, i el Director General de Dret i Entitats Jurídiques, Sr. Xavier BernardíA l’ACC no hem deixat de treballar per la creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya des de que el maig de 2011 vàrem presentar la primera sol·licitud davant el Departament de Justícia.

Tot i els nostres esforços, per raons que l’anterior equip del Departament de Justícia no va poder justificar mai, els criminòlegs catalans es veuen encara obligats a sol·licitar la col·legiació a altres comunitats autònomes. La fluida relació que des de l’ACC mantenim amb els col·legis oficials de criminòlegs de la Comunitat Valenciana i del Principat d’Astúries així ho confirmen.

L’actual Conseller de Justícia, el Sr Carles Mundó, ha donat un canvi de rumb a aquesta situació, i després de diverses reunions mantingudes amb el propi Conseller i el senyor Xavier Bernardí, Director General de Dret i Entitats Jurídiques, estem en condicions de poder afirmar que en el decurs del proper any Catalunya disposarà d’un Col·legi Oficial de Criminòlegs.

Va ser durant l’XIè Congrès Espanyol de Criminologia, celebrat a Barcelona els passats 15 a 17 de juny, que l’ACC va tenir oportunitat de fer-li avinent al Sr. Conseller, la necessitat i la conveniència que els criminòlegs catalans disposéssim del Col·legi per tal satisfer les necessitats pròpies de la professió, dels professionals de la Criminologia i de la societat catalana en el seu conjunt.

Com a conseqüència d’aquell primer contacte, durant el mes de juliol hem tingut oportunitat de reactivar, de forma discreta, la sol·licitud iniciada fa més de cinc anys. Cal reconèixer expressament la magnífica actitud i receptivitat que tant el Sr. Mundó com el Sr. Bernardí han tingut davant les nostres demandes en les reunions que hem mantingut amb ells.

En els darrers cinc anys la Junta de l’ACC ha realitzat innumerables gestions per a aconseguir aquesta fita. Voldríem destacar ara, en un moment que el procés sembla ja imparable, les contínues reunions de treball mantingudes amb representants dels diversos ens de l’Administració implicats en aquesta matèria, inclosos els anteriors consellers de Justícia i el d’Interior; les gestions i contactes amb els grups polítics representats al Parlament de Catalunya; la compareixença de l’ACC davant la comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya el 14 de novembre de 2013, aconseguint el pronunciament favorable de tots els grups parlamentaris; l’adhesió dels caps d’estudis de Criminologia de totes les universitats de Catalunya que disposem de plans d’estudis de Criminologia (UB, UAB, UPF, UdG i UOC); i finalment la col·laboració de l’Associació Interuniversitària de Criminologia, amb la que vàrem engegar diverses iniciatives de recolzament a la sol·licitud. Per últim, és moment també de reconèixer la tasca realitzada pels membres de la Junta de l’ACC que en aquest temps han col·laborat per contribuir a l’èxit final, de forma abnegada i, com finalment s’ha vist, molt exitosa.

A partir del proper mes de setembre començarem una nova ronda de reunions i gestions per garantir que el compromís ferm adquirit pel Departament de Justícia es concreta finalment amb la creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya. Per a l’ACC comença ara una nova etapa en la que esperem poder comptar amb la vostra col·laboració.

Aprofitem per desitjar-te un bon estiu.


Junta de l’Associació Catalana de Criminòlegs

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'