lunes, 29 de diciembre de 2014

Negociacions sobre el conveni de mediació amb el Departament de Justícia

Després de dues reunions amb la Directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, la Sra. Rosa M. Torre, encara no s'ha materialitzat el conveni què permeti la incorporació dels criminòlegs al Registre general de persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. No obstant, sí podem afirmar que existeix voluntat política, i que es compliran les indicacions que el Sr. Conseller va donar després de la reunió celebrada el passat 22 d'octubre, per tal que s'iniciessin els tràmits que hauran de donar com a resultat la signatura d'un conveni entre l'Associació i el Departament de Justícia.

No tenim cap dubte que la voluntat política que ens han transmés les diverses trobades amb els responsables del Departament de Justícia donaran lloc a un resultat satisfactori en un breu espai de temps.

Recordem que la signatura d'aquest acord implicarà que l'ACC tindrà la mateixa consideració d'un col·legi professional en l'àmbit de la mediació i que, tal i com ja li vàrem expressar al Sr. Conseller en l'esmentada reunió, l'adequació dels professionals criminòlegs a l'exercici de la mediació i la resolució de conflictes està fora de qualsevol dubte atesa la inclusió en els plans d'estudi de matèries i assignatures expressament destinades a aquesta comesa i el fet, encara més notable des de la nostra perspectiva, que un dels objectes d'estudi i matèria d'interès preferencial de la ciència criminològica és tot allò relacionat amb els conflictes socials i de convivència.

L'habilitació per a l'exercici de la mediació es conté també, i de forma expressa, al Suplement Europeu dels Títols universitaris en Criminologia (creat dins del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior per clarificar amb validesa europea quines són les competències per a que les capacitin les diferents titulacions), en virtut del qual els professionals de la Criminologia desenvolupen tot un seguit de competències adreçades a la gestió i l'anàlisi de conflictes i a les tècniques per gestionar-los. En aquest sentit, els criminòlegs i criminòlogues desenvolupem tasques per tal d'afavorir la pau social i la reparació del dany en àmbits diversos.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'