jueves, 24 de abril de 2014

2a Edició del taller de Tècniques d'inserció professional per a Criminòlegs

Donat l'èxit i la bona acollida desprès de la primera edició del Taller de Tècniques d'inserció professional per a Criminòlegs realitzat el passat any 2013 en col.laboració amb l'Associació Interuniversitària de Criminologia, al que van assistir 70 persones; es va promoure una segona edició d'aquest taller, de nou amb col.laboració de les dues associacions. 

L'objectiu d'aquets tallers és capacitar a l'estudiant i professional criminòleg per a la realització d'una recerca efectiva de feina, apropar-lo a la realitat del mercat laboral actual i mostrar-li les sortides professionals a les que actualment pot optar un titulat en Criminologia.

En aquest sentit es capacita al participant, no nomès per a la presentació de la seva disciplina davant del mercat i les empreses sinò que se li ensenya a detectar les ofertes de feina i els canals en els que aquestes es presenten. Amb una visió més critica, també li habilita per tal de prendre consciència de quines són les seves fortaleses i també dels punts febles a millorar per a preparar-se a la feina que li interessa.

En aquesta segona edició està prevista la participació de la professora María Contreras, vocal de la nostra associació, el President de l'Associació Interuniversitària de Criminologia i la coordinadora de l'OIPCC, Observatori d'inserció professional de Criminòlegs de Catalunya, l'Arantxa Hernáez.  

En resum, els tallers tenen per objectiu dotar al criminòleg de les eines i estratègies per a dur a terme una recerca activa de feina i fer-se un lloc dins del mercat laboral actual.

Pots accedir a tota la informació sobre el taller i les condicions d'inscripció en aquest document.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'