lunes, 16 de julio de 2012

Aprovades dues resolucions al Parlament de CatalunyaTal i com us informaven el passat dia 30 de maig, membres de la Junta de l’ACC han estat duent a terme diverses reunions amb els representants de tots grups polítics representats al Parlament de Catalunya, amb la finalitat de donar reconeixement a la figura professional del criminòlegs, i permetre que puguem aportar els coneixements propis de la nostra ciència al servei de la societat catalana.

Finalment el Parlament de Catalunya va aprovar el passat dia 12 de juliol la compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les aportacions que els titulats en Criminologia poden fer a la societat. El BOPC núm. 357 de 23 de juliol va publicar l’Acord.

Paral·lelament també va ser aprovada la següent resolució presentada davant la Comissió d’Interior. Aquesta resolució és doblement important en fer també un esment en sentit positiu a la futura creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs, que com sabeu és una de les més imperioses necessitats per tal d'ordenar i afermar la professió.

El text d'aquesta resolució és el següent:
El Parlament insta al Govern a realitzar un estudi, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Criminòlegs o el futur Col·legi Oficial de Criminòlegs, per tal d’analitzar en quines convocatòries de noves places, dels departaments d’Interior, Justícia i d’altres, és possible i convenient incloure la titulació en Criminologia com una de les que atorguen el dret a poder presentar-se”.

En aquest enllaç podeu veure la transcripció de la comissió, amb la intervenció dels representants dels diferents grups parlamentaris i la votació final aprovada per unanimitat.

Volem expressar el nostre agraïment als representants de tots els grups polítics que van aprovar aquestes resolucions per unanimitat i molt especialment als seus promotors.

Us mantindrem puntualment informats de com vagin evolucionant aquestes iniciatives.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'