domingo, 14 de julio de 2013

Creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana

El passat dia 10 de juliol el Diari Oficial de Comunitat Valenciana feia pública la Creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana.

En primer lloc volem felicitar als companys de les tres associacions professionals que varen instar la creació del Col·legi, i molt especialment als integrants de l’AssociacióProfessional de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana, amb el seu president al capdavant, Pablo-Darío Ibáñez, per haver aconseguit una fita de primer nivell que, una vegada assolits el reconeixement i la normalització acadèmica plena amb la creació dels estudis de Llicenciatura l’any 2003 i la posterior generalització dels estudis de grau, ha estat tasca prioritària per a les diferents associacions professionals.

També volem desde l’ACC felicitar a les institucions valencianes en el seu conjunt, ja que des de fa temps estan liderant clarament el necessari camí de l’aprofitament públic de la criminologia en benefici dels seus ciutadans.

Les sol·licituds de creació de col·legis professionals segueixen un bon ritme a altres Comunitats Autònomes. Aquest per exemple és el cas de Madrid on ja ha estat sotmès a informació pública el projecte de creació del Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid. Altres sol·licituds més recents segueixen igualment els seus tràmits sense ressenyables entrebancs.

Hem de lamentar no obstant que la creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs a Catalunya continuï absolutament estancada des de que el maig de 2011 l’ACC va presentar la sol·licitud de creació.

Aquest estancament administratiu resulta especialment inexplicable a la llum de les contínues manifestacions a favor i recolzaments que des del diferents responsables polítics hem anat rebent en aquests més de dos anys de tramitació.


L’ACC continua treballant incansablement pel reconeixement públic de la figura professional del criminòleg i per aquesta raó considerem prioritària la creació del Col·legi Oficial, una plataforma de regulació de la professió que permeti alhora promoure i sotmetre l’exercici professional a normes deontològiques i de control.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'