jueves, 10 de octubre de 2013

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha convocat 10 beques

El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha convocat 10 beques de col·laboració per desenvolupar estudis, treballs i tasques d’assistència i suport relacionades amb els diferents àmbits d’actuació del Centre:

         a)    5 beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre
         b)    3 beques de col·laboració en investigació
         c)    1 beca de col·laboració en gestió econòmica i administrativa
         d)    1 beca de col·laboració en biblioteconomia i catalogació per a la biblioteca del CEJFE
La convocatòria de les beques ha sortit publicada al DOGC núm. 6475 el dia 8 d’octubre de 2013. El darrer dia hàbil per presentar les sol·licituds és el dia 26 d’octubre de 2013.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'