viernes, 27 de febrero de 2015

Inserció professional dels criminòlegs a l'Ajuntament de Manresa

LAssociació Catalana de Criminòlegs ha signat un conveni de col·laboració amb lAjuntament de Manresa, responent a la necessitat de promoció i coneixement de les funcions del criminòleg dins la societat i ladministració pública. El conveni sorgeix de la dificultat dinserció laboral del criminòleg en aquest àmbit, i vol aconseguir una major difusió de les tasques que els professionals de la criminologia poden realitzar.

Per altra banda, lAjuntament de Manresa es troba molt interessat en el desenvolupament dels seus serveis de seguretat. Per aquesta raó, considera vital proporcionar oportunitats laborals a nous professionals per tal d'aconseguir aquest objectiu. Un dels principals motius de la col·laboració és fer visible la figura del criminòleg per cobrir aquesta necessitat.

El projecte sestà realitzant per Olívia Torres Torra, criminòloga graduada lany 2013 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, es troba centrat en mapes de georeferència de les accions incíviques a la ciutat de Manresa, proporcionant informació sobre la localització concreta dels mencionats actes i com gestionar els recursos locals per a millorar la seva eficiència.

Aquest projecte és l´inici d´un ventall de col·laboracions amb diferents ajuntaments catalans que desde l´ACC estem realitzant per poder visualitzar les funcions del criminòleg en l´ambit de l'administració local.

lunes, 23 de febrero de 2015

JORNADA DE SORTIDES PROFESSIONALS DE CRIMINOLOGIA

Demà 24 de febrer tindrà lloc la Jornada de Sortides Professionals de Criminologia a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

A aquesta jornada, que es celebrarà en horaris de matí i tarda, assistirà com a ponent Arantxa Hernáez, Coordinadora de l’Observatori d’Inserció Professional de l’Associació Catalana de Criminòlegs.

Des de l'ACC valorem aquesta jornada com a molt útil i interessant per a tots aquells estudiants i titulats en Criminologia que tinguin la voluntat de treballar en l'àmbit de la nostra ciència.

Aquí podeu trobar informació detallada de la jornada.

jueves, 5 de febrero de 2015

Criminólogos de la ACC debaten sobre violencia y comportamientos de riesgo en el ocio juvenil en la UCLM

El Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha organizado dentro de su programa de actividades dos seminarios, uno de ellos bajo el título: La violencia y los comportamientos de riesgo en el ocio juvenil, que tuvo como ponentes a dos miembros de la Asociación Catalana de Criminólogos, Daniel Limones y Pedro Campoy. El segundo de los talleres, sobre la búsqueda de empleo y oportunidades de promoción profesional en el ámbito criminológico, cuenta con la dirección de la profesora de la UCLM Cristina Rechea y la activa presencia de la coordinadora del Observatorio de Inserción Profesional de la Asociación Catalana de Criminólogos, Arantxa Hernaéz Hernando.


miércoles, 28 de enero de 2015

Convenio de cooperación entre la ACC y la Universidad de Ixtlahuaca CUI

El pasado día 17 de enero, y con motivo de la visita a la ciudad de Barcelona del Rector de la Universidad de Ixtlahuaca C.U.I., D. Margarito Ortega, la ACC firmó durante una cena de trabajo que tuvo lugar en la ciudad condal un convenio de colaboración mediante el cual se favorecerá el intercambio académico, cultural y científico entre ambas instituciones. En representación de nuestra Asociación acudió el Presidente, D. David Cuaresma, acompañado de algunos miembros de la Junta Directiva.

El acuerdo marco tiene, además, importantes implicaciones para el intercambio de actividades entre ambas instituciones, dado que supondrá un paso más para poder acercar el mundo profesional de los estudiantes catalanes y mexicanos, en tanto pretende generar sinergias para que alumnos/as catalanes puedan desarrollar prácticas profesionales en el Estado de México y, a la inversa, alumnos provenientes de México puedan prácticas en Catalunya.

Adhesión al CIECRIM

Por otra parte, la ACC y la FACE, representada por uno de sus Vicepresidentes, D. Pedro Campoy Torrente, firmaron sendas adhesiones al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica (CIECRIM) de la República de  México. Los fines principales de este consejo son “Propiciar y fomentar la unión permanente de las instituciones de enseñanza criminológica en los niveles de Licenciatura y Postgrado, dentro de la República Mexicana, y; promover y supervisar entre sus miembros la implementación de una enseñanza de la criminología y sus disciplinas auxiliares, desde un enfoque contemporáneo y acorde con los requerimientos más actuales en el ámbito internacional, privilegiando la formación con bases técnicas, científicas y éticas, todo ellos con un enfoque de servicio a la sociedad”.


Estas adhesiones se han llevado a cabo dada la alta coincidencia de objetivos entre instituciones de países hermanos, y suponen el preludio de la firma del convenio entre la ACC, la FACE y el CIECRIM, así como la génesis de una iniciativa estratégica clave a nivel académico y profesional de alcance íbero-americano que verá la luz en los próximos meses.

Associació Catalana de Criminòlegs

miércoles, 21 de enero de 2015

Mediación una herramienta importante en la gestión y resolución de conflictos

La Asociación Catalana de Criminólogos se suma al Día Europeo de la Mediación. Esta iniciativa ha sido promovida por diversas asociaciones y Colegios Profesionales en toda España. Un 21 de enero de 1998 fue aprobada la Recomendación R (98) 1 sobre Mediación Familiar como parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Como individuos deberíamos estar familiarizados con este recurso para gestionar los conflictos de una manera más pacífica. Como profesionales hemos de tener conocimiento de las ventajas de su aplicación en los diferentes ámbitos de convivencia: comunidad, escolar, trabajo, familia, judicial y penal. Como criminólogos podemos, no sólo promover su estudio científico, sino también su aplicación práctica ya que estamos preparados para la promoción de la convivencia, la paz y la resolución alternativa de conflictos.

En Cataluña se llevarán a cabo diferentes actos públicos en todo el territorio, en los que se tratará de acercar al ciudadano esta herramienta tan útil de resolución y gestión de conflictos.

miércoles, 7 de enero de 2015

Entrevista a la professora de la Universitat de Cambridge Loraine Gelsthorpe

La professora Gelsthorpe pressideix la Societat Britànica de Criminologia i el passat novembre va impartir una interessant conferència a la Facultat d’Economia i Empresa en el marc de l’International Sociological Debates Seminar de la UB (ISDUB).

Us enllacem aquí la breu entrevista que va concedir amb motiu d'aquesta visita a Barcelona i que confiem sigui del vostre interés.

lunes, 29 de diciembre de 2014

Bon Nadal i Feliç Any Nou

Des de l´ACC volem desitjar-vos un molt bon Nadal, oferir-vos els nostres millors desitjos i compartir una petita reflexió des del coneixement criminològic.

ELS NOSTRES DESITJOS
"Quantes possibilitats d'elecció tenia Déu a l'hora de construir l'univers?"
Aquesta pregunta, atribuïda per Stephen W. Hawking a Einstein a la seva Història del Temps (1988, Editorial Crítica, Barcelona, pàg. 222), resumeix perfectament un dels debats filosòfics més aferrissats des del Segle XVI, què perdura fins als nostres dies, i afecta directament a la nostra ciència. Determinisme versus Llibertat.
El model criminològic de Triple Risc Delictiu, de S. Redondo (publicat a la REIC, 2008), sorgeix per ordenar, parsimoniosament, diverses teories i enfocaments criminològics. Així com el determinisme de Laplace va patir un dur cop amb el Principi d'Incertesa, la pugna inter-teòrica en Criminologia es veu abocada a la indeterminació ordenada, com les persones. Malgrat els nostres ingredients bàsics, què ens predisposen, tenim capacitat de canviar, en funció d'aquests ingredients personals, el suport que se'ns brinda i les oportunitats que la vida ens va posant al nostre esdevenir.
Aquestes dates assenyalades, més enllà de les creences de cadascú de nosaltres, exalten valors necessaris per protegir la societat, a la nostra prole, o bé a nosaltres mateixos, de la delinqüència i la conducta antisocial. Ingredients bàsics, com els nostres gens, probablement ens marquen relacionalment, però tots som capaços de valorar l'esforç de reunir-se amb amics i família donada l'oportunitat que se'ns presenta cada final d'any. I, encara en els marcs més desestructurats o disfuncionals, hi ha espai per a la reconciliació, la concòrdia, la superació de les diferències i la tolerància, estretament lligada a la llibertat.
Aquesta última paraula, tan gastada en els nostres dies associada a la negativitat, és la que ens fa diferents, la qual ens ha de guiar en la ciència i en les nostres relacions socials. És la base d'un ingredient fonamental de protecció en aquests difícils temps: el suport prosocial. I aquest només es pot donar tolerant (-nos): com resumia Savater en la seva Política per Amador (2007, Ariel, Barcelona), no tolerar la intolerància és la millor manera de produir tolerància. Com criminòlegs i criminòlogues, estem convençuts que la tolerància és la millor manera de fomentar el suport social, una de les claus de la prevenció.
Potser aquest 2015 puguem aplicar, cada dia, la millor expressió de la tolerància, resumida en la lletra d'una nadala: "nit de pau, nit d'amor", per a tothom.

NUESTROS DESEOS (CASTELLANO)
“¿Cuántas posibilidades de elección tenía Dios al construir el universo?”
Esta pregunta, atribuida por Stephen W. Hawking a Einstein en su Historia del Tiempo (1988, Editorial Crítica, Barcelona, pág. 222), resume perfectamente uno de los debates filosóficos más enconados desde el Siglo XVI que perdura hasta nuestros días y afecta directamente a nuestra ciencia. Determinismo versus Libertad.
El modelo criminológico de Triple Riesgo Delictivo, de S. Redondo (publicado en la REIC, 2008), surge para ordenar, parsimoniosamente, diversas teorías y enfoques criminológicos. Así como el determinismo de Laplace sufrió un duro golpe con el Principio de Incertidumbre, la pugna inter-teórica en Criminología se ve abocada a la indeterminación ordenada, como las personas. Pese a nuestros ingredientes básicos, que nos predisponen, tenemos capacidad de cambiar, en función de dichos ingredientes personales, el apoyo que se nos brinda y las oportunidades que la vida nos va poniendo sobre nuestro devenir.
Estas fechas señaladas, más allá de las creencias de cada uno de nosotros, exaltan valores necesarios para proteger a la sociedad, a nuestra prole o a nosotros mismos, de la delincuencia y la conducta antisocial. Ingredientes básicos, como nuestros genes, probablemente nos marcan relacionalmente, pero todos somos capaces de valorar el esfuerzo de reunirse con amigos y familia dada la oportunidad que se nos presenta cada final de año. Y, aún en los marcos más desestructurados o disfuncionales, hay espacio para la reconciliación, la concordia, la superación de las diferencias y la tolerancia, íntimamente ligada a la libertad.
Esta última palabra, tan manida en nuestros días asociada a la negatividad, es la que nos hace distintos, la que nos debe guiar en la ciencia y en nuestras relaciones sociales, es la base de un ingrediente fundamental de protección en estos difíciles tiempos: el apoyo prosocial. Y éste sólo se puede dar tolerando(nos): como resumía Savater en su Política para Amador (2007, Ariel, Barcelona), no tolerar la intolerancia es la mejor forma de producir tolerancia. Como criminólogos/as, estamos convencidos de que la tolerancia es la mejor manera de fomentar el apoyo social, una de las claves de la prevención.
Tal vez este 2015 podamos aplicar, cada día, la mejor expresión de la tolerancia, resumida en la letra de un villancico: “noche de paz, noche de amor”, para todas las personas.

OUR DESIRES (ENGLISH)
"How much choice did God have in constructing the universe?"
This question, attributed by Stephen W. Hawking to Einstein in his A Brief History of Time (in Spanish, 1988 Editorial Crítica, Barcelona, p. 222) summarizes perfectly one of the fiercest, since the sixteenth century that continues to our days, philosophical debates, which directly affects our science. Free will VS determinism.
The criminological model of Triple Risk of Delinquency, from S. Redondo (published at REIC, 2008), comes to order, parsimoniously, various criminological theories and approaches. As the Laplace´s determinism suffered a blow with the Uncertainty Principle, the inter-theoretical struggle in Criminology is doomed to the orderly indeterminacy, like people. Despite our basic ingredients that predispose us, we have ability to change, depending on such personal ingredients, the support given to us and the opportunities that life will put us on our becoming.
Christmas Time, beyond the beliefs of each of us, exalts necessary values to protect society, our offspring or ourselves, from crime and antisocial behavior. Basic ingredients, like our genes, are probably responsible of our relational capabilities, but we can all appreciate the effort to meeting with friends and family given the opportunity presented to us each year ending. Even in the most disorganized or dysfunctional frames, there is room for reconciliation, harmony, overcoming differences and tolerance, closely linked to freedom.
This last word, overused nowadays in association with negative feelings, is what makes us different, which should guide us in science and in our social relations. Is the basis of a protective primary ingredient at these difficult times: prosocial support. And this can be only possible by tolerating (ourselves): as Savater summarized in its “Policy for Amador” (in Spanish, Política para Amador, 2007, Ariel, Barcelona), not tolerating intolerance is the best way to produce tolerance. As criminologists, we believe that tolerance is the best way to promote social support, a key to prevention.
Perhaps this 2015 we can apply each day the best expression of tolerance, summarized in the words of a Carol: "Silent Night, Holy Night", for all people.

Noticias

Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.

Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University

Vídeos del programa de TV3 'A la presó'