miércoles, 22 de marzo de 2017

I Congreso Nacional Penitenciario en la UDIMA

Los días 23 y 24 de marzo de 2017 la Universidad a Distancia de Madrid organiza, en colaboración con el sindicato ACAIP y la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE), el congreso que lleva por título “El sistema penitenciario español. Una retrospectiva desde la Ley Penitenciaria a las Reglas Mandela”.

El contenido del Congreso estará referido al sistema penitenciario en sentido amplio, además de penitenciaristas, criminólogos, y profesionales multidisciplinares, abarcando temas que pueden referirse al propio modelo normativo y a la evolución penitenciaria desde la Ley General Penitenciaria hasta la actualidad, y el cumplimiento de las normativas propias vigentes con respecto a los principios preventivo especiales que se predican en las Reglas Mandela. Por último, la temática del Congreso se ampliará al espacio que ocupa la intervención criminológica en el sistema penitenciario actual.

En este enlace podéis encontrar más información sobre el programa y contenidos a tratar en este encuentro.

jueves, 2 de marzo de 2017

Jornada de investigación en la UPV: Avances en la investigación y tratamiento de los Agresores Sexuales

El próximo 30 de marzo tendrá lugar en San Sebastián la Jornada Avances en la investigación y tratamiento de los Agresores Sexuales, organizada por la Universidad del País Vasco.

En esta jornada se presentarán las principales evidencias empíricas de la investigación desarrollada en el campo de la Criminología sobre agresores sexuales. En concreto se detallarán los principales avances en materia de persecución, perfil criminológico, análisis geográfico y tratamiento psicológico de los agresores sexuales.

En la jornada se contará con la presencia de investigadores y docentes del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad (Universidad Autónoma de Madrid), de la Universidad de Barcelona, y del Grupo de Investigación en Criminología Aplicada (CRIM-AP) del Instituto Vasco de Criminología (Universidad del País Vasco UPV/EHU).

Podéis encontrar más información en este enlace.

martes, 28 de febrero de 2017

Informes criminològics de valoració de risc de reincidència en delictes viaris. Un projecte pilot de la policia local de Salt pioner a Catalunya

El projecte que recentment hem engegat al nostre cos, forma part d'una experiència fins ara pionera a Catalunya i amb molt pocs antecedents a la resta de l'Estat espanyol.

A començaments de l'any 2016 el govern català anunciava la creació d'un grup de treball per trobar mesures específiques i realment dissuasives contra la conducta del que considera un col·lectiu realment perillós: els conductors infractors reincidents. Precisament, una de les mesures que va anticipar la seva directora, Eugenia Domènech, va ser l'estudi del perfil delictiu d'aquests conductors, amb l'objectiu d'avaluar el risc de reiteració de conductes delictives.

Teníem constància llavors d'alguns estudis i pràctiques relacionades amb aquest àmbit, que s'havien dut a terme a la resta de l'Estat espanyol, però ens va cridar especialment l'atenció el projecte pilot pioner d'avaluació de risc en delictes viaris que la policia local de Múrcia va posar en funcionament l'any 2014, en coordinació amb la fiscalia de la mateixa comunitat autònoma. Aquest cos ha realitzat, de la mà dels criminòlegs responsables del projecte (policies del mateix cos), nombrosos informes criminològics d'avaluació de risc de reincidència en delinqüents viaris amb resultats fins ara prou satisfactoris.

Aquest magnífic exemple em va encoratjar a impulsar el nostre propi projecte des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (unitat instructora d'atestats) del cos de policia local de Salt. Les converses mantingudes amb el cos de policia murcià i la seva imprescindible col·laboració, m’ha permès fer-ho realitat. El mes de gener passat presentàvem, sota la coordinació del fiscal especialista en seguretat viaria de Girona, Joaquim Soldevila, el primer informe criminològic de valoració de risc.

En què consisteix?

En certs casos considerats com de potencial perillositat - a partir de la prèvia catalogació en un protocol intern-, s'elabora un informe criminològic en el qual s'emet un dictamen professional de valoració de risc de reincidència. La informació necessària per a l'elaboració de l'informe s'obté a partir de l'atestat policial, i també a partir d'una entrevista amb el subjecte infractor. Es tenen en compte diverses variables directament relacionades amb l'àmbit de la reincidència delictiva general i en el trànsit en particular: edat, sexe, consum de tòxics i alcohol, antecedents delictius i d'infraccions de trànsit, nivell de transgressió social, situació familiar, situació laboral, potencial perillositat del vehicle utilitzat, etc. Posteriorment aquesta informació és analitzada a través d'un mètode científic inspirat principalment en el model de Triple Risc Delictiu (TRD-2015, Santiago Redondo), amb el que és possible obtenir un nivell de puntuació que permet pronosticar d'una forma objectiva el perill de reincidència futura. En el mateix document es realitza també una proposta penològica ajustada al fet, al subjecte i a la probabilitat de reincidència futura. L'informe criminològic és lliurat conjuntament amb l'atestat dins el període de guàrdia judicial, el que permet agilitzar el procediment en els casos de judici ràpid.

El que resulta realment útil i innovador d'aquests informes és que posen a l'abast del jutge o tribunal una informació sobre el fet i l'investigat que habitualment no apareix a les diligències policials, oferint una eina útil que permet una valoració adequada del fet delictiu, una major individualització de la pena, i una resposta més efectiva de la justícia.

Aquest és un clar exemple que la criminologia és una ciència útil, pràctica i aplicable als problemes reals de la societat. Tot i que tenim moltes coses a dir als criminòlegs encara no se'ns dona el torn de paraula. En aquest sentit ens toca tant als professionals, com als estudiants, obrir-nos el camí, picar portes fredes i en resum, fer-nos visibles davant la societat.


Autor del projecte i d’aquest article:

Daniel Bruns Ledesma

Agent de la policia local de Salt, estudiant de criminologia de la Universitat de Girona i membre de l’ACC.
dbruns@salt.catBruns,D. (2016). La Valoración del riesgo de reincidencia en delitos viales. Revista Criminología y Justicia. Disponible a:

sábado, 4 de febrero de 2017

EL CRIMINÒLEG ESPECIALISTA EN TERRORISME GIHADISTA: UNA PEÇA CLAU EN ELS EQUIPS MULTIDISCIPLINARIS DE PREVENCIÓ

Des de l'aparició d'aquest nou terrorisme d'etiologia gihadista present a la majoria de països del món molts han estat els fronts que les nostres forces i cossos de seguretat i serveis d'intel·ligència han hagut de mobilitzar i actualitzar per poder aturar la seva violència contra occident i la seva radicalització sobre els nostres joves.

Amb aquesta última "transformació" molt més violenta del grup Al-Qaida a Dáesh, l'esforç per detenir aquests terroristes s'ha hagut d'intensificar enormement ja no només en termes de detecció i detenció de presumptes afins a Dáesh aquí a occident sinó que s'ha vist la necessitat de començar a apostar per polítiques de prevenció, imprescindibles per frenar l'escalada de joves que juraven fidelitat a aquest grup.

Aquesta part de prevenció, descuidada fins fa poc, apareix a dia d'avui com un dels pilars imprescindibles per ajudar a aturar aquesta escalada de joves captats per donar la seva vida per una farsa que no té cap sentit de ser però que atrau una generació que ha crescut amb les noves tecnologies i que molts d'ells busquen el reconeixement fàcil i ràpid. Aquesta generació que alguns líders de Dáesh citen dient "aquests joves que no heu sabut cuidar i als cuidarem nosaltres" és la generació a la qual hem de prestar més atenció i focalitzar els nostres esforços per prevenir la seva radicalització.

Prevenció en la radicalització gihadista, encara que pot semblar fàcil, no ho és. Implica un treball multidisciplinari tant a nivell de professionals com d'àmbits d'actuació, en on la figura del criminòleg especialista en terrorisme gihadista és fonamental.

Cada vegada més la nostra professió, la criminologia, forma part dels equips de professionals en projectes europeus i no tan sols com a consultors en temes específics sinó com a investigadors principals. Cada vegada més Europa, que no Espanya, aposta per nosaltres i els nostres coneixements sobre prevenció i terrorisme, la nostra formació i aprenentatge, poc coneguda i valorada a casa nostra, és apreciada per la seva qualitat en molts altres països sent necessari i imprescindible la creació de col·legis de criminòlegs per defensar i promoure a aquests professionals que dia a dia han d'esforçar molt més que altres col·lectius per demostrar la seva vàlua.

Hem d'apostar pels nostres professionals criminòlegs i demostrar que el nostre saber suma i no resta, sent una peça clau en els equips multidisciplinaris per treballar en projectes de prevenció en general i en el radicalisme del terrorisme gihadista en particular.

David Garriga Guitart
Criminòleg. Especialista en Terrorisme d'etiologia gihadista

viernes, 20 de enero de 2017

La UNED nombra doctor honoris causa al criminólogo sueco Per-Olof H. Wikström

El profesor Wikström ha sido investido doctor honoris causa el día 19 de enero, en un acto en el que ha contado como padrino con el Dr. Serrano Maíllo, eminente criminólogo español y profesor de la UNED. En este mismo acto se ha celebrado el inicio durante el curso 2016-2017 del nuevo título de Grado en Criminología por esta universidad.
Pese a su juventud el profesor Per-Olof H. Wikström acumula una extraordinaria trayectoria científica, además de numerosos reconocimientos internacionales que abalan su extenso trabajo.
En cuanto a la producción científica cabe destacar que es autor de la teoría de la acción situacional, mediante la cual intenta explicar por qué la gente cumple e infringe reglas morales, y en la cual la delincuencia es considerada como una subclase dentro de la categoría general de las acciones derivadas de incumplir reglas morales.
Sus publicaciones son muy numerosas, habiendo publicado en las más importantes revistas científicas de Criminología y disciplinas conexas, destacando por encima de las demás el libro Breaking Rules. The Social and Situational Dynamics of Young People's Urban Crime (2012, junto a Dietrich Oberwittler, Kyle Treiber y Beth Hardie) (Oxford University Press) y The Explanation of Crime: Contexts, Mechanisms and Development (2006, editor, junto con Robert J. Sampson) (Cambridge University Press).
En 1994 recibió el Premio Sellin-Glueck por sus Sobresalientes Contribuciones a la Criminología Internacional por parte de la Sociedad Americana de Criminología; en 2002 fue seleccionado miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford; en 2010 fue nombrado miembro de la Sociedad Americana de Criminología; en 2011 fue elegido miembro de la Academia Británica; y en 2016 fue galardonado con el Premio Estocolmo en Criminología. Este último premio internacional es, sin duda, el más importante en Criminología y uno de los más prestigiosos en Ciencias Sociales. El mismo guarda notables semejanzas con el Premio Nobel, está dotado con un millón de coronas suecas y puede destacarse que el profesor Wikström es uno de los investigadores que más joven lo ha recibido.

Laudatio y discurso del nuevo doctor.

jueves, 19 de enero de 2017

Fallecimiento de Travis W. Hirschi

El 2 de enero nos dejó el que para muchos ha sido el más importante criminólogo de la segunda mitad del siglo XX, Travis W. Hirschi, profesor emérito en la universidad de Arizona.

Sus aportaciones fueron decisivas y produjeron un cambio en la forma en que se estudian el crimen y la conducta desviada en la actualidad. La criminología actual no puede ser entendida sin la figura la obra de Travis W. Hirschi.

Su obra Causes of Delinquency (1969) lo convirtió en una de las figuras más importantes en la criminología. 

En 1990 publicó, junto a Michael Gottfredson A General Theory of Crime. Este libro continuó la exploración de la reconciliación entre la teoría del control y los hechos sobre el crimen y la delincuencia, en contraste con otras teorías. La teoría (a menudo ahora llamada teoría del autocontrol) es hoy un foco de considerable atención por parte de los investigadores, teóricos y operadores de la criminología y la justicia penal.

Mantuvo su actividad hasta el último momento, llegando a publicar artículos científicos durante 2016 en las más importantes revistas de nuestro ámbito.

El profesor Hirschi falleció en su hogar, rodeado de su familia, una institución a la que tanta atención dedicó en su obra y a la que, en su vida personal, se entregó con devoción.

Enlazamos a continuación la nota póstuma que los profesores Michael Gottfredson y John Laub han publicado en la página de la ASC.

Descanse en paz.

martes, 15 de noviembre de 2016

PROPOSTA DE DECRET DE CREACIÓ DEL COL·LEGI DE CRIMINÒLEGS DE CATALUNYA

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya i el sotmet a informació pública

L’Associació Catalana de Criminòlegs (ACC) ha reprès els tràmits de sol·licitud per a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya davant del Departament de Justícia.

Així mateix, s’han actualitzat les dades sol·licitades per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i també s’ha realitzat una nova campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, amb la recollida de signatures entre la comunitat de criminòlegs de Catalunya. Aquesta iniciativa ha tingut el suport de les associacions professionals i acadèmiques més representatives de Catalunya en aquest àmbit i de les universitats catalanes que disposen de la titulació universitària de Criminologia en els seus plans docents.

Des de l’ACC, volem agrair aquest suport institucional de les organitzacions vinculades a la Criminologia i també estenem aquest agraïment a tots els titulats i estudiants de Criminologia, que han donat i donen suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Avui s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, com disposa l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, l’anunci del Departament de Justícia pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Podeu consultar el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya a l’enllaç següent.

Noticias

Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.

Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University

Vídeos del programa de TV3 'A la presó'