sábado, 21 de octubre de 2017

Disolució de l'Associació Catalana de Criminòlegs

A l'Assemblea celebrada el dia 15 de setembre de 2017 els socis de l'ACC van acordar la dissolució de l’associació.

Aquesta decisió es basa en el fet que es consideren esgotats els objectius que van fonamentar la fundació de l'Associació, per un costat per la pròpia creació del Col·legi i, per un altre, en assumir aquest les funcions de consolidació de la ciència criminològica a nivell científico-tècnic, la defensa dels interessos dels professionals dels criminòlegs i la seva representació davant els ens i institucions de qualsevol naturalesa. També es considera que el Col·legi no només abasta aquests objectius, sinó que els supera i millora àmpliament.

Així mateix, l'Assemblea va considerar que l'èxit en la consecució d'aquests objectius està lligat a la possibilitat que tots els esforços i recursos disponibles es dediquin al Col·legi, especialment en la seva primera època d'existència. Els actuals recursos humans, econòmics i materials de que disposa l’ACC resulten necessaris per a la consecució dels objectius del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

L’Assemblea va votar la proposta que en aquest sentit havia presentat la Junta, resultant aprovada per majoria absoluta, en no rebre cap vot en contra i només una abstenció, i ordena a la Junta directiva procedir a la liquidació econòmica de la mateixa, procedint a constituir-se com a comissió liquidadora.

En concloure l’acte el President, Dr. David Cuaresma, va presentar la seva dimissió per motius personals, agraint a continuació la dedicació i els esforços de tots els socis i membres de la Junta directiva al llarg dels més de vint anys de vida de l’Associació Catalana de Criminòlegs, un treball que ha permès que aquesta associació pugui ser dissolta una vegada ha aconseguit la major part dels objectius que van motivar la seva creació, i molt particularment l’esforç dels membres de la darrera Junta directiva, que van posar al servei dels associats i de tota la comunitat de professionals de la Criminologia, el seu afany i aconseguir la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, fent esment dels mateixos:

  • Alberto García Fernández
  • Arantxa Hernáez Hernando
  • Carles Soto Urpina
  • Daniel Limones Silva
  • Jordi Nogueras Capeta
  • María Contreras Román
  • Pedro Campoy Torrente

sábado, 9 de septiembre de 2017

Convocatòria d'assemblea extraordinària: La Junta directiva proposa la dissolució de l'Associació

Es convoca Assemblea General extraordinària amb caràcter d'urgència de l'Associació Catalana de Criminòlegs.

L'Assemblea es celebrarà el proper 15 de setembre, a les 17.00 hores en primera convocatòria i a les 17.30 hores en segona convocatòria.

El lloc de celebració serà l'aula 26 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684, 08028 Barcelona). Aquesta aula es situa a l'edifici Tomás y Valiente.

L'ordre del dia de la convocatòria és el següent:
1. Ratificació de la convocatòria de l'Assemblea.
2. Aprovació de l'estat de comptes i de les tasques realitzades des de la darrera Assemblea.
3. Votació de la proposta de dissolució de l'Associació Catalana de Criminòlegs, una vegada assolits l'objectiu de la creació del Col·legis de Criminòlegs de Catalunya i l'assumpció per part del Col·legi de la resta d'objectius de l'Associació.
4. Precs i preguntes.

La proposta de dissolució de l'Associació resulta necessària en haver estat aprovada, per Decret 50/2017, la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Els membres de la Junta directiva de l'ACC consideren esgotats els objectius que van fonamentar la fundació de l'Associació, per un costat per la pròpia creació del Col·legi i, per un altre, en assumir aquest les funcions de consolidació de la ciència criminològica a nivell científico-tècnic, la defensa dels interessos dels professionals dels criminòlegs i la seva representació davant els ens i institucions de qualsevol naturalesa.

Així mateix, l'èxit en la consecució d'aquests objectius està lligat a la possibilitat que tots els esforços i recursos disponibles es dediquin al Col·legi, especialment en la seva primera època d'existència.

Atesa la transcendència d'aquesta assemblea, la Junta directiva commina a tots els associats a participar en la mateixa.

Us esperem.

lunes, 21 de agosto de 2017

Barcelona. No us tenim por

Un cop més la barbàrie del grup terrorista Daesh actua a Occident, en aquest cas més a prop nostre, Barcelona. Tot i la sorpresa de l'atemptat, la presència d'aquests terroristes entre nosaltres és una cosa recurrent des de la seva aparició a meitat del 2014. Turquia, Mali, París, Algèria ... una infinitat d'atemptats s'han registrat des de la seva aparició entre nosaltres.

Els seus indiscriminats mecanismes per crear el terror sobre víctimes innocents han fet desvincular les seves accions d'una religió de pau que ells s'entesten a relacionar cada vegada que maten a la recerca d'aquest califat global.

Ara li ha tocat a la ciutat de Barcelona,
​​en plena època de vacances. Que el turisme o els espais turístics són un objectiu del Daesh no és res de nou. En els últims mesos, diversos països han estat en el seu punt de mira. Des Tunísia a Egipte, Turquia i França han estat víctimes d'aquesta maniobra, de conseqüències econòmiques especialment negatives quan comença la temporada turística d'estiu.

No és desgavellat pensar que entre els pròxims objectius del Daesh a curt termini hi hagi destinacions de vacances. A més d'aquesta finalitat, els gihadistes tenen la de crear un estat de por i inseguretat permanent en els diferents països en els que volen imposar la xaria i, en conseqüència, el seu califat.
Desgraciadament, el terrorisme gihadista continua representant una seriosa amenaça per a les societats democràtiques, però no hem de confondre una religió com l'islam, que no només rebutja la violència entre homes sinó que promou la pau a tots els nivells, amb el terrorisme islamista. Conèixer per prevenir la radicalització és una de les millors armes de construcció massiva que tenim per poder evitar atemptats contra la humanitat. És importantíssim fomentar aquesta cultura de seguretat en la nostra societat, que, sense alarmes, ha de conscienciar-se de la naturalesa de l'amenaça terrorista. Estem davant d'un terrorisme global, un terrorisme que conviu ja entre nosaltres i que, molt lluny d'aturar, seguirà atemptant per aconseguir els seus objectius.

És molt important el treball d'un equip multidisciplinari per poder actuar des de tots els fronts possibles per a una bona prevenció i contra la captació i adoctrinament d'aquests joves objectiu del grup terrorista.

A dia d'avui cal apostar per polítiques de prevenció, entre elles, la formació, no només de policies sinó d'actors més socials, més pròxims a aquests joves que són objectiu d'aquests grups terroristes perquè puguin conèixer quins són els signes de radicalització i poder revertir el procés en etapes primerenques. D'altra banda, crear una contra-narrativa atraient per al jove que l'allunyi del discurs radical i finalment si tot això ha fallat, invertir en programes de des-radicalització on el criminòleg és una peça imprescindible i fonamental de l'equip multidisciplinari.

David Garriga
Criminoleg

jueves, 25 de mayo de 2017

Aprovada al DOGC la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Avui, dia 25 de maig de 2017, ha estat publicat al DOGC el Decret 50/2017, de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

El llarg procés iniciat el maig de 2011 ha arribat a la seva fi i des de l'ACC només podem dir GRÀCIES A TOTS ELS QUE HO HAN FET POSSIBLE.


jueves, 4 de mayo de 2017

El Parlament aprova la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Finalment ahir el Parlament de Catalunya va aprovar la creació del Col·legi de Criminòlegs. Només resta que d’aquí a uns dies el DOGC publiqui el Decret de creació del Col·legi.

Aquest serà el darrer acte d’un llarg procés, iniciat per la nostra associació el maig de 2011. Durant aquests anys hem rebut nombrosos recolzaments per part de tota la comunitat criminològica, tant acadèmica com professional.

La creació d’un Col·legi professional representa una fita i un punt d’inflexió per a la professió i per al desenvolupament de la ciència criminològica a Catalunya, i permetrà la regulació de l’exercici professional, afavorint el seu creixement i consolidació.

Com a corporació pública el Col·legi defensarà i protegirà els drets i interessos dels ciutadans, com a destinataris de la prestació professional dels criminòlegs i criminòlogues, per aquesta raó ha de vetllar pel control de qualitat de la prestació del servei i de la deontologia professional, lluitant contra l’intrusisme i les actuacions professionals irregulars.

Així mateix, la creació del Col·legi de Criminòlegs afavorirà la visibilització i reconeixement d’aquesta professió per a la resta de la societat.

Catalunya és la comunitat autònoma amb més presència i tradició en aquesta ciència, amb la creació del Col·legi la Criminologia guanya en qualitat, presència, notorietat i prestigi.

Des de la Junta de l’Associació Catalana de Criminòlegs volem felicitar a tots els criminòlegs i criminòlogues. Els criminòlegs catalans estem d’enhorabona i ho hem de celebrar.

miércoles, 26 de abril de 2017

Aprovació del Col·legi de Criminòlegs al Parlament

El proper dia 3 de maig el Parlament de Catalunya procedirà a l'aprovació de la declaració d'utilitat pública del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, darrer tràmit previ a l'aprovació del Decret de creació.

A aquest acte assistirà una representació de l'ACC, per tal de formalitzar amb la nostra presència el recolzament ple a la creació del Col·legi.

Volem agrair a la Direcció general de dret i d'entitats jurídiques, i molt especialment al Director General Xavier Bernadí, que hagi convidat a l'ACC a assistir a un acte que representarà el darrer escull per a finalitzar aquest llarg procés.

Comparecencia ante la subcomisión "Para un pacto de estado de violencia de género"

El pasado día 25 de abril el presidente de la FACE, Abel González, compareció ante la subcomisión Para un pacto de estado de violencia de género, en el Congreso de los diputados.

El Dr. González defendió la competencia y capacidad de los titulados en Criminología en un ámbito de suma importancia para las políticas públicas de seguridad.

En concreto afirmó que deben tenerse en cuenta los conocimientos criminológicos en la prevención e intervención, y que esto se puede conseguir mediante la implicación de los Departamentos de Criminología de las Universidades en las que se cursa esta titulación, por ejemplo, a través de la creación de una red internacional de investigación en la materia patrocinada por la Administración; y, sobre todo, en la potenciación del empleo de criminólogos/as en diferentes áreas de la administración o de las asociaciones, fundaciones y empresas que colaboran con la administración en la lucha contra este fenómeno criminológico.

Defendió que los criminólogos pueden incidir, de manera especial, en la prevención temprana, mediante la implementación y evaluación científica de programas efectivos en centros educativos. Del mismo modo, propuso la creación de un banco de buenas prácticas en el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas.
En su intervención defendió también el análisis y evaluación de las campañas generales en los medios de comunicación, así como del tratamiento del problema que se hace en ellos. Usó como ejemplo la campaña de ‘Tolerancia Cero’, que, en opinión de las asociaciones que integran la FACE, “según el conocimiento criminológico, no puede ser efectiva porque activa factores de riesgo en los agresores asociados a las carencias de apoyos prosociales”.
González hiló con la idoneidad de afrontar lo que llamo prevención secundaria, fundada en la detección de necesidades en puntos de violencia de género, evaluación y gestión del riesgo de violencia en las víctimas que se acercan a cualquier punto de información o atención del sistema (sanitario, servicios sociales, etc.), e inclusión de un criminólogo para esta evaluación. Asimismo, la FACE cree conveniente en este marco la evaluación de los planes preventivos a nivel autonómico y nacional y la creación de un grupo de estudio con la unión de Administración, Universidades y Sociedades Científicas.
En tercer lugar, se refirió al tratamiento de los agresores, y en particular a los esfuerzos precisos por que no reincidan; en este sentido, defendió la mejora del tratamiento de los agresores, “sobre todo en medio abierto”, y la potenciación de las medidas para preparar la reentrada en sociedad de aquellos que estén encarcelados. “La investigación”, dijo, “ha demostrado que es más efectiva la intervención con maltratadores en medio abierto y desde una perspectiva holística, es decir, tratando personalmente y ambientalmente el problema”.
Es fin primordial para González, en su doble condición de profesor de Criminología y máximo representante de la FACE, la implementación de pautas específicas para evitar la revictimización, en función de la evaluación de la misma, a través del contacto de un criminólogo con las víctimas, sobre todo en las oficinas de atención a víctimas de delitos y en las Unidades Forenses de Valoración Integral.
También abordó la oportunidad de reforzar las herramientas jurídicas, para lo cual estimó necesaria la incorporación de un criminólogo en la plantilla de los Juzgados de Violencia: “Puede ser interesante la implementación de la obligatoriedad del informe criminológico de valoración del riesgo y orientación de medidas para los casos de violencia de género dirigido a los Fiscales para que tengan mayor información en los juicios rápidos, al igual que se está haciendo en el caso de la delincuencia vial”, agregó al respecto.
Por último, reclamó por parte de los cuerpos policiales formación específica en el ámbito de la evaluación del riesgo y el uso de policías titulados en Criminología para la realización de funciones de análisis y gestión del riesgo de violencia en víctimas y agresores en un primer momento.
OBJETIVOS DE LA SUBCOMISIÓN
La Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (154/2), se creó en el seno de la Comisión de Igualdad, por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados del día 21 de diciembre de 2016. Supone un órgano de trabajo parlamentario integrado por once diputados titulares y nueve suplentes.
Para cumplir su cometido, recaba  la información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes y pide la comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como de las autoridades y funcionarios públicos y la de todos los agentes del sector, asociaciones y organizaciones competentes en la materia, que le permita evaluar globalmente las posibles medidas a plantear en el informe final.
La Comisión de Igualdad, en su última fase, tendrá por objeto elaborar un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y que contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales, ONU y Convenio de Estambul.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'