sábado, 21 de octubre de 2017

Disolució de l'Associació Catalana de Criminòlegs

A l'Assemblea celebrada el dia 15 de setembre de 2017 els socis de l'ACC van acordar la dissolució de l’associació.

Aquesta decisió es basa en el fet que es consideren esgotats els objectius que van fonamentar la fundació de l'Associació, per un costat per la pròpia creació del Col·legi i, per un altre, en assumir aquest les funcions de consolidació de la ciència criminològica a nivell científico-tècnic, la defensa dels interessos dels professionals dels criminòlegs i la seva representació davant els ens i institucions de qualsevol naturalesa. També es considera que el Col·legi no només abasta aquests objectius, sinó que els supera i millora àmpliament.

Així mateix, l'Assemblea va considerar que l'èxit en la consecució d'aquests objectius està lligat a la possibilitat que tots els esforços i recursos disponibles es dediquin al Col·legi, especialment en la seva primera època d'existència. Els actuals recursos humans, econòmics i materials de que disposa l’ACC resulten necessaris per a la consecució dels objectius del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

L’Assemblea va votar la proposta que en aquest sentit havia presentat la Junta, resultant aprovada per majoria absoluta, en no rebre cap vot en contra i només una abstenció, i ordena a la Junta directiva procedir a la liquidació econòmica de la mateixa, procedint a constituir-se com a comissió liquidadora.

En concloure l’acte el President, Dr. David Cuaresma, va presentar la seva dimissió per motius personals, agraint a continuació la dedicació i els esforços de tots els socis i membres de la Junta directiva al llarg dels més de vint anys de vida de l’Associació Catalana de Criminòlegs, un treball que ha permès que aquesta associació pugui ser dissolta una vegada ha aconseguit la major part dels objectius que van motivar la seva creació, i molt particularment l’esforç dels membres de la darrera Junta directiva, que van posar al servei dels associats i de tota la comunitat de professionals de la Criminologia, el seu afany i aconseguir la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, fent esment dels mateixos:

  • Alberto García Fernández
  • Arantxa Hernáez Hernando
  • Carles Soto Urpina
  • Daniel Limones Silva
  • Jordi Nogueras Capeta
  • María Contreras Román
  • Pedro Campoy Torrente

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'