sábado, 9 de septiembre de 2017

Convocatòria d'assemblea extraordinària: La Junta directiva proposa la dissolució de l'Associació

Es convoca Assemblea General extraordinària amb caràcter d'urgència de l'Associació Catalana de Criminòlegs.

L'Assemblea es celebrarà el proper 15 de setembre, a les 17.00 hores en primera convocatòria i a les 17.30 hores en segona convocatòria.

El lloc de celebració serà l'aula 26 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, 684, 08028 Barcelona). Aquesta aula es situa a l'edifici Tomás y Valiente.

L'ordre del dia de la convocatòria és el següent:
1. Ratificació de la convocatòria de l'Assemblea.
2. Aprovació de l'estat de comptes i de les tasques realitzades des de la darrera Assemblea.
3. Votació de la proposta de dissolució de l'Associació Catalana de Criminòlegs, una vegada assolits l'objectiu de la creació del Col·legis de Criminòlegs de Catalunya i l'assumpció per part del Col·legi de la resta d'objectius de l'Associació.
4. Precs i preguntes.

La proposta de dissolució de l'Associació resulta necessària en haver estat aprovada, per Decret 50/2017, la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Els membres de la Junta directiva de l'ACC consideren esgotats els objectius que van fonamentar la fundació de l'Associació, per un costat per la pròpia creació del Col·legi i, per un altre, en assumir aquest les funcions de consolidació de la ciència criminològica a nivell científico-tècnic, la defensa dels interessos dels professionals dels criminòlegs i la seva representació davant els ens i institucions de qualsevol naturalesa.

Així mateix, l'èxit en la consecució d'aquests objectius està lligat a la possibilitat que tots els esforços i recursos disponibles es dediquin al Col·legi, especialment en la seva primera època d'existència.

Atesa la transcendència d'aquesta assemblea, la Junta directiva commina a tots els associats a participar en la mateixa.

Us esperem.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'