sábado, 28 de diciembre de 2013

Reunions significatives al mes de desembre


Representats de la junta de l´ACC es van reunir amb el Director General de Serveis Penitenciaris de la  Generalitat de Catalunya, Sr. Pere Soler Campins. També es van mantenir contactes amb el Institut Català de la Dona.

El dia a dia de la vostra associació ens fa que, a vegades, els membres de la Junta Directiva deixem d’informar amb puntualitat d’activitats essencials per assolir els objectius de l´ACC, especialment, pel que fa a les tasques de representació que contínuament es porten a terme i que hauríem de comunicar amb més fluïdesa als criminòlegs que segueixen la nostra activitat i, principalment, als associats, els quals conformen l´Associació Catalana de Criminòlegs i pels quals treballem diàriament a 
aquesta Junta.

És per això que, més enllà dels continuats contactes que mantenim amb altres associacions i col·lectius professionals, així com representats polítics dels més diversos signes, i de les tasques administratives i acadèmiques que desenvolupem,  voldríem comunicar a tot el col·lectiu dues reunions d'especial significació i que han tingut lloc el present mes de desembre.


Pere Soler
A la primera, el passat dia 10, membres de la Junta de l´ACC varem celebrar una reunió amb el Director General de Serveis Penitenciaris, Sr. Pere Soler, per exposar la situació del criminòleg en la societat catalana. Es va fer entrega d'un dossier on s’explica la nostra situació com professionals de la criminologia, la utilitat i necessitat de la seva tasca en els àmbits dependents de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i, finalment, la demanda dels criminòlegs catalans per la creació del Col·legi Professional, que fa més de dos anys ja es va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya. El Director General va ser molt perceptiu en la utilitat de la criminologia en els serveis penitenciaris i la possibilitat d’ubicació laboral dels llicenciats i els recents graduats en criminologia. En relació al Col·legi Professional de Criminòlegs de Catalunya, el Sr. Soler  va manifesta que no era tasca de la Direcció General que comanda determinar la viabilitat d’un col·legi professional però, encara així, no s’oposaria a la seva creació.


Montserrat Gatell
El dia 12 es va mantenir una trobada a l´Institut Català de les Dones, amb la seva Presidenta, Sra. Montserrat Gatell, i la Sra. Núria Balada, Directora executiva de la institució. Aquesta reunió va servir per tornar a evidenciar els aspectes científics de la Criminologia i la seva aplicació pràctica en benefici de la ciutadania, així com donar visibilitat als professionals què s´hi dediquen, per poder aportar algunes evidències, tant a nivell nacional com internacional, en la tasca de la lluita contra els diversos tipus de violència als quals les dones són víctimes prevalents (de parella, domèstica o familiar i sexual). Fruit d'aquesta trobada vàrem obtenir el compromís de poder formar part, com a convidats, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, on es troben representats tots els col·legis professionals, associacions i entitats vinculades als objectius de l'ICD. 

Seguirem treballant incansablement en representanció del col·lectiu de criminòlegs a Catalunya i per a aconseguir la creació del Col·legi Oficial de Criminòlegs de Catalunya. De la mateixa manera, els nostres associats rebran informació ampliada sobre aquestes i d´altres trobades, així com informació relativa a possibles col·laboracions en projectes científics i professionals què s´estan desenvolupant (com s´ha fet darrerament amb el Projecte Cercles). Us animem a participar i us agraïm el vostre recolzament i la vostra empenta.

Bon Any nou a tots i totes!!!!

Junta Directiva de l´ACC

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'