domingo, 25 de mayo de 2014

Reunió sobre el Grau en Seguretat a l’ISPC

En compliment del compromís adquirit fa aproximadament un any, el passat dijous 22 de maig la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ens va convocar a una reunió informativa sobre el títol de Grau en Seguretat. Van assistir per part de l’ISPC la seva directora, la Sra. Núria Aymerich, el responsable de formació policial, el comissari del cos de Mossos d’Esquadra Antoni Permanyer, i la cap de formació universitària de l’Institut, la Sra. Marta Roca. En nom de la Universitat de Barcelona ho va fer el coordinador de la nova titulació, el professor Josep Baqués. En representació de l’ACC van assistir el seu president, el Sr. David Cuaresma, i un dels vicepresidents, el Sr. Albert Garcia.

Com és ben sabut la notícia de creació d’aquesta nova titulació va generar una justa i comprensible preocupació en el col·lectiu criminològic. Recordem ara que la primera proposta de matèries i continguts que va transcendir era poc menys que un compendi, poc afortunat, de diversos programes de Grau en Criminologia. No només això, la conceptuació que es feia d’aquesta nova titulació, dels seus objectius i de l’exercici professional que n’havia de sorgir d’ella i de les necessitats i demandes socials a les que havia de donar resposta eren, en allò essencial, purament una usurpació de la ciència criminològica.

El resultat immediat va ser, en representació dels professionals i en defensa de la legitimitat científica, una mobilització ferma i amb contundents respostes de l’ACC amb el recolzament de nombroses organitzacions i personalitats.

Passat un any, ara podem dir que, sigui com a conseqüència de les mobilitzacions, de l’enrenou produït, de les negociacions encetades o de la presa de consciència a la que han arribat els responsables de la nova titulació, sigui per la raó que sigui, el cas és que el Grau en Seguretat que ens va ser presentat en la reunió del passat dijous no és ja un Grau en Criminologia amb un altre nom.

Analitzem-ho breument. Tot i que la titulació inclou una única assignatura amb la denominació expressa de “Criminologia”, és prou evident que algunes matèries són de contingut proper o concomitant a les de la nostra ciència. Per una altra banda també podem trobar continguts que, per tractar-se d’una formació englobada a la branca de les ciències socials i jurídiques, són comunes (per exemple, tota la formació bàsica que, inclosa la ja referida assignatura “Criminologia”, representa 60 crèdits). Una cosa similar podem dir de les quatre assignatures que integren la matèria METODOLOGIA, tot el contingut de la matèria SEGURETAT INTERIOR i part de les de SEGURETAT I EMPRESA, o inclús algunes assignatures com “Tècniques de negociació i mediació” o “Anàlisi del risc”. Fins aquí les similituds, que no són poques. No obstant hi ha diferències importants amb l’actual disseny dels plans d’estudi dels graus en Criminologia, tot i que no pròpiament amb el que pot ser considerat una òrbita de coneixement criminològic. Ens referim a matèries com SEGURETAT CORPORATIVA, SEGURETAT INTERNACIONAL, RELACIONS INTERNACIONALS o GESTIÓ D’EMERGÈNCIES.

En conclusió, les similituds entre ambdues titulacions, sigui per objecte de coneixement, voluntat aplicada i possibles destinataris, són evidents. No és estrany, ja que la base científica de la seguretat no és una altra que la Criminologia. Per aquesta raó des de l’ACC seguim mantenint que un programa de postgrau hauria estat, molt probablement, una opció més adequada.


Així les coses i des d’una postura possibilista considerem que, tota vegada que aquests estudis s’han posat en marxa, convé sumar i no pas restar. Creiem que la seguretat, essent part essencial de la Criminologia, és una de les preocupacions més importants de la ciutadania i un bé preuat que mereix més atenció dels àmbits acadèmics. Per aquesta raó encoratgem als responsables del nou Grau a potenciar els coneixements criminològics en els àmbits de responsabilitat de l’ISPC, i els del Departament d’Interior en el seu conjunt; a aprofitar les sinèrgies que es poden i necessàriament s’han de produir entre aquesta titulació i la ciència criminològica, també en allò relatiu a les sortides professionals per als titulats en Criminologia; i a fomentar i impulsar la recerca científica i les titulacions de tercer cicle que donin continuïtat al coneixement criminològic aplicat a l’àmbit de la seguretat.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'