miércoles, 30 de mayo de 2012

Proposta de resolució al Parlament de Catalunya sobre la inclusió de criminòlegs a Generalitat

Fruit de les intenses gestions dutes a terme pels membres de la junta de l'ACC el passat 17 d'abril es va presentar una proposta de resolució sobre la inclusió de la titulació en criminologia en la convocatòria de places dels departaments d’Interior i de Justícia.


En aquesta proposta, presentada pels diputats Dolors Camats i Jaume Bosch, es reconeix la vàlua de la Criminologia com a ciència i la dels llicenciats com a professionals necessaris i útils per a la societat catalana, capacitats per a per tasques com l’anàlisi de la delinqüència, tractament de la conducta delictiva, prevenció del delicte i la delinqüència, intervenció en mediació i ajuda, investigació criminal, intervenció rehabilitadora, docència, estudis pericials, assessorament i elaboració de dictàmens i informes per a l’administració de justícia, administració penitenciaria, oficines d’atenció a la víctima i qüestions relacionades amb les forces i cossos de seguretat, entre d’altres.

Tot reconeixent de forma explícita la tasca duta a terme per l'ACC, el text de la resolució insta al Govern a realitzar un estudi, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Criminòlegs o el futur Col·legi Oficial de Criminòlegs, per tal d’analitzar en quines convocatòries de noves places, dels departaments d’Interior, Justícia i d’altres, és possible i convenient incloure la titulació en Criminologia com una de les que atorguen el dret a poder presentar-se.

Noticias


Textos criminológicos clásicos

La Criminologie - Raffaele Garofalo (1851-1934)

Para los interesados en la historia de nuestra ciencia ponemos a vuestra disposición el texto original del libro La Criminologie. Étude sur la nature du crime et la théorie de la pénalité que Raffaele Garofalo publicó en 1890.

Podéis acceder a este texto en tres formatos diferentes:

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

Traité des délits et des peines - Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738-1794)

Un texto fundamental sin el cual no es posible entender el moderno Derecho penal ni por supuesto la Criminología. Se trata de la traducción al francés que se llevó a cabo en París en 1877.

- En formato Word

- En formato PDF

- En formato RTF

En este otro enlace puede consultarse el texto original en italiano.Vídeo destacado: Forma parte de una serie de videos producidos por la Lancaster University


Vídeos del programa de TV3 'A la presó'